Inriktningen för statens infrastruktursatsningar 2026–2037 är under framtagande. Trafikverket har presenterat sitt underlag som nu remitteras med 15 april som sista dag för synpunkter.

Datum: Tisdag 5 mars 2024
Tid: kl. 10.00–11.30

Se webbinariet i efterhand här!

Som stöd för dig som vill lämna synpunkter på inriktningsunderlaget delar 2030-sekretariatet nu sitt utkast till remissvar, och bjuder in till ett webbinarium där vi tillsammans med representanter från branschen går igenom centrala områden i kommande infrastrukturplanering samt branschens prioriteringar inom sitt område.

Medverkar gör

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet – 2030-sekretariatets förslag
Håkan Johansson, Trivector – Målstyr omställningen (Se Håkans presentation här)
Gustaf Engstrand, Tågföretagen – Prioriterat för tågen (Se Gustafs presentation här)
Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag – Prioriterat för väggodset
Mia Nordström, Vattenfall – Prioriterat för laddinfrastrukturen (Se Mias presentation här)
Lena Wennberg, Swedavia – Prioriterat för flyget (Se Lenas presentation här)
Samuel Williams, Svenska Cykelstäder – Prioriterat för cykeln (Se Samuels presentation här)

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet