Politisk påverkan

Rådgivning, bevakning, analys

En av 2030-sekretariatets viktigaste åtaganden är arbetet mot svensk politik. Vi bevakar omställningen i sin helhet men också aktuella sakfrågor. På samma sätt arbetar vi för en långsiktig, kunskapsbaserad och välförankrad klimatpolitik som prioriterar rätt insatser och leder till måluppfyllelse 2030. Vi för en nära dialog med berörda politiker på nationell nivå, och har en löpande kontakt med kommuner och regioner i frågor de ansvar för. Vi granskar lagförslag, föreslår prioriteringar och insatser baserat på aktuell statistik och bevakning. Vi fungerar mellanhand mellan politik och näringsliv där våra partners erbjuder värdefulla insikter för hur näringslivet kan bidra till omställningen av transportsektorn och vilka politiska förutsättningar de behöver för att lyckas.

Många frågor med följder för svensk klimatpolitik beslutas också i Bryssel. 2030-sekretariatet bevakar noga EU-parlamentets politiska processer, analyserar hur de påverkar svensk politik och rådger svenska politiker i agerade inom frågor på EU-nivå.

Vill du veta med om 2030-sekretariatets arbete mot svensk politik, vänligen kontakta oss här.