Den 14 maj samlas vi för att få information om ett flertal nyligen beviljade forskningsprojekt inom Energimyndighetens forskningsprogram Hållbara Transportsystem.

Datum: 14 maj 2024
Tid: kl. 13–14.30
Plats: Samtalet sänds via Teams. Vi skickar dig en länk inför start.

Vi står inför den komplexa utmaningen att ställa om transportsystemet till fossilfrihet. Arbetet ställer höga krav på flertalet samhällssektorer kring samverkansbaserad forskning och utveckling. Ett viktigt område handlar om det framtida fossilfria transportsystemets lösningar för energianvändning och energiförsörjning. Vid detta tillfälle bereds du möjlighet att ta del av inriktningen för 11 nyligen startade forskningsprojekt om hot, risker och möjligheter i övergången till ett fossilfritt och resilient transportsystem. Projekten har nyligen beviljats stöd av Energimyndigheten.

Seminariet är ett tillfälle till att få en överblick kring inriktningen för den senaste forskningen inom området. Projekten kommer att kort presentera sig och det finns möjlighet att ställa frågor om forskningen.

Läs mer om de beviljade projekten här!

Anmäl dig här

Registrera dig hör senast den 13 maj 2024 kl 13.00.

Program

13.00 Introduktion Adam Mickiewicz
Energimyndighetens perspektiv och kort info om forskningsprogrammet HTS, kommande utlysningar.

13.05 Introduktion, Mattias Goldmann
2030-sekretariatets perspektiv på området, förhoppningar om dagen.

13.10 Maria Xylia, SEI
ResPT: En undersökning av den svenska kollektivtrafikens resiliens ur ett tekniskt och social-ekologiskt perspektiv.

13.17 Gunnar Flötteröd, VTI
Evidensbaserad planering av en fossilfri räddningstjänstflotta – CERTAIN.

13.24 Dalia Landgren, LU
Intermodalitet och resiliens i framtidens hållbara resor: risker, avvägningar och ansvar.

13.31 Maria Björklund, LiU
Samverkansformer och arbetsmetoder för ett fossilfritt, resilient och konkurrenskraftigt transportsystem.

13.38 Ellen Lagrell, GU
Vägar mot accelererad omställning till hållbara fritidsresor: Fossilfrihet och social inkludering i ungdomars organiserade fritid.

13.45 Tobias Husberg, Cstrider AB
Resiliens i el- & laddningssystem – utmaningar och möjligheter med marin kollektivtrafik.

13.52 Martin Svanberg, RISE
Resilienta försörjningskedjor för förnyelsebart bränsle till sjöfarten.

13.59 Janis Danebergs, LSP
SHORTS – Säkra, hållbara och resilienta transportsystem.

14.06 Erik Sandberg, LiU
Fossilfrihet och resiliens – intressekonflikter och synergier i det svenska godstransportsystemet.

14.13 Gunnel Göransson, VTI
Navigera i framtiden: Mot ett fossilfritt och resilient transportsystem – hamnens roll och klimatanpassning till extrema väderhändelser.

14.13–14.30 Mattias Goldmann
2030-sekretariatet, reflektioner och summering.

Seminariet arrangeras gemensamt av 2030-sekretariatet och Energimyndigheten.

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet