Hur påverkar regeringens budget möjligheten att nå transportsektorns 2030-mål?

Måndag 15 april presenterar regeringen sin vårproposition och vårändringsbudget. Dagen efter delar Mattias Goldmann, vd, 2030-sekretariatet, sin analys av regeringens klimatarbete utifrån budgetpropositionen.

Datum: Tisdag 16 april
Tid: kl. 10.00–10.45

Se webbinariet i efterhand här!

Regeringen understryker att 2030-målet ligger fast och klimatministern har tidigare angett att konkreta åtgärder kommer i vårbudgeten den 15 april. Det blir också ett tillfälle för regeringen att i handling bemöta Klimatpolitiska rådets konstaterande att den nuvarande politiken leder till kraftigt ökad klimatpåverkan i närtid, och att stimulera näringslivets omställning.

Varmt välkommen till 2030-sekretariatets budgetanalys!

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet