Underlag för bred partipolitisk enighet i transportsektorns omställning

Regeringen betonar vikten av en långsiktig och effektiv klimatpolitik, och har i arbetet med den klimatpolitiska handlingsplanen potential att etablera bred partipolitisk enighet i avgörande frågor. 2030-sekretariatet ser utifrån detta ett antal områden där majoriteten av riksdagens partier visar samförstånd. 

2030-sekretariatet välkomnar bred politisk enighet i centrala frågor. Med regeringens mål i åtanke; att presentera en väl förankrad och långsiktigt gångbar klimatpolitik, har 2030-sekretariatet sammanställt oppositionspartiernas budgetmotioner med fokus på vad som föreslås för att ställa om transportsektorn i linje med Sveriges och EU:s klimatmål. Inom ett antal områden har regeringen goda möjligheter att skapa partiöverskridande samförstånd.

Läs hela sammanställningen här!

Tips!
Konkretisera mera – Så utformas budgetpropositionens förslag för bästa möjliga omställning av transportsektorn

Mycket av det som beslutas genom regeringens budget behöver preciseras. 2030-sekretariatet har nu sammanställt budgetpropositionens alla konkreta förslag för transportsektorns omställning och föreslår hur de bör utformas för att säkerställa att både svenska och EU:s klimatmål uppnås. Läs rapporten här!

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet