Till år 2030 ska transportsektorns klimatpåverkan minska med 70 % jämfört med år 2010. Målet ingår i det klimatpolitiska ramverket, som delmål till att Sverige år 2045 ska nå nettonoll i klimatpåverkan. Ramverket antogs av riksdagen den 15 juni 2016 med röstsiffrorna 299-50, sju partier för och ett emot, och trädde i kraft den 1 januari 2017. 2030-målet är det mest ambitiösa i världen eftersom det avser hela fordonsflottan, och har fått en betydande internationell uppmärksamhet. Andra länder har liknande mål, men vanligen enbart avseende nya fordon eller nya personbilar.

2030-sekretariatet granskar kontinuerligt hur Sverige ligger till jämfört med målet och presenterar idag en ny sammanställning med sex rekommendationer för att nå 2030-målet under denna mandatperiod.

Läs hela rapporten här

Se Mattias Goldmanns budgetanalys här

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet