2030-målet för transportsektorn SKA nås. Därför fyller vi två dagar med seminarier, rundabordssamtal, mingel och keynotes om vilka pusselbitar som behöver läggas, när och av vem. Kom på någon av programpunkterna eller bänka dig hela 5 och 6 juli på 2030-Arenan!

Du hittar 2030-arenan på Birgers Gränd 4 i Visby 5–6 juli. Se programmet nedan.

Är du intresserad av ett rum för rundabordssamtal (4-10 personer)? Maila Maria Stenström (maria.stenstrom@2030sekretariatet.se) för att få veta mer.

Den 5 juli har du möjlighet att höra legenden Amory Lovins och träffa nyckelpersoner för Sveriges klimatomställning på 2030-minglet.

PROGRAM – TISDAG 5 JULI

Mobilitet – en resa för livet

Datum: Tisdag 5 juli 2022
Tid: 8.30–9.20
Arrangör: STR Service AB – Sveriges Trafikutbildares Riksförbund

De senaste 70 åren har bilen varit ett av de färdmedel som hjälper människan att ta sig fram snabbt och enkelt, men detta har även inneburit större fara och större belastning på både miljö och ekonomi. Det finns en stor frihet för individen att välja färdsätt utifrån behov. Men vad gör att en individ väljer ett visst färdsätt? Är det ekonomi, ansvar för miljö eller kanske ren lathet? Vem tar ansvaret för att individen åtminstone får viss utbildning kring vad som kan fungera för tillfället

Medverkande:

Karin Joelsson, Moderator, STR Service AB
Benny Gunnarsson, Ordförande, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund
Mattias Glemfors, Grundare, Glemfors Group AB
Jesper Johansson, Ordförande Gröna Mobilister

Läs mer här

Kan miljöbonus för delade mobilitetstjänster minska privatbilismen?

Datum: Tisdag 5 juli 2022
Tid: Kl. 09.30–10.20
Arrangör:
Mobilitetsrådet

Vilka politiska beslut behövs för att stimulera efterfrågan och minimera trösklar för mobila delningstjänster? Klimatsmart transporteffektivitet handlar inte bara om nya bränslen, hur vi väljer att resa i vardagen spelar stor roll för utvecklingen. För att kollektivtrafiken ska fungera fullt ut behövs de privata aktörer som erbjuder delade mobilitetstjänster – inte minst på landsbygden.

Medverkande:

Irene Fällström, Kommunikationschef, Svenska Taxiförbundet
Jens Holm (V)
Teres Lindberg (S)
Richard Herrey (M)
Bawer Coskun, Svenska Taxiförbundet
Anders Trollsås, Biluthyrarna Sverige
Dan Nerén, TIER Mobility
Anders Parment, Stockholm Business School
Anna Kramers, Mistra SAMS, KTH

Läs mer här

Är den förföriska bilen ikonen för vår tids kris?

Datum: Tisdag 5 juli 2022
Tid: Kl. 10.30–10.55
Arrangör:
Yacht & Car Design

Fossilbilar är inte på modet längre, en vanlig ny elbil väger nästan två ton och har kraft som en stadsbuss. Metaller och batterimineraler är bundna i varje bil som står still och rostar på parkeringar, faktiskt nästan hela tiden. Samtidigt kan man göra hundra elcyklar av materialet i en enda elbil. Per Gyllenspetz berättar om och från sin nya bok ”En bildesigners framtid”. Här finns idéer och visioner för hur vi kan färdas i en vackert renoverad framtid.

Medverkande:

Per Gyllenspetz, Founder, Yacht & Car Design
Maria Stenström, Moderator, 2030-sekretariatet

Läs mer här

Hur lyckas vi ställa om fordonsflottan och nå 2030-målet?

Datum: Tisdag 5 juli 2022
Tid: Kl. 12.15–13.20
Arrangör: KVD

Politiska beslut och bilbranschen håller fullt fokus på att elektrifiera fordonsflottan. Men Sverige består till 92 % av fossildrivna fordon. Hur ser vi till att också dessa bilar genererar mindre utsläpp?

Tillsammans med Chalmers industriteknik presenteras nya siffror för vilka utsläpp vår fordonsflotta kommer generera utifrån olika scenarion. Har elektrifieringen gått tillräckligt snabbt, hur ser utfasningen av äldre bilar ut och inte minst, kommer vi att klara 2030-målen?

Medverkande:

Jessica Jegermalm, Moderator, KVD Group
Lars Nykvist, VD Kvdbil
Jens Holm (v), Trafikutskottets ordförande
Kjell-Arne Ottosson (kd)
Ludwig Kollberg, Kommunikationschef Preem

Läs mer här

Hållbart och klimatsmart fritidsresande till natur och besöksmål – hur kan det gå till?

Datum: Tisdag 5 juli 2022
Tid: Kl. 13.30–14.20
Arrangör: Trivector Traffic

Hur blir fritidsresan hållbar och fossilfri? Resan är ofta utflyktens största utsläppskälla, och de hållbara alternativen få. Vilka åtgärder behövs och vem tar ansvar för dem? Kan kollektivtrafiken spela en större roll? Elbilar kan bli dellösning men bidrar också till ökat bilinnehav och trängsel.

Medverkande:

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare/vd Svenska Turistföreningen
Karin Ryberg, projektledare Västtrafik
Daniel Arenholm, medgrundare, E-go
Claes Lindholtz, Direktör Kommunikation och Hållbarhet, SJ AB
Nina Hvitlock, moderator Trivector Traffic
Björn Wendle, vVD Trivector Traffic

Läs mer här

Kan hållbara mikromobilitetstjänster transformera hur vi reser i staden?

Datum: Tisdag 5 juli 2022
Tid: Kl. 14.30–15.20
Arrangör: Tier Mobility

Världen är i början av den största transportrevolutionen sedan bilarnas uppfinning. Nya tankesätt kring mobilitet behöver etableras. Hur kan delad mikromobilitet vara en katalysator för att uppnå de klimatpolitiska målen?

Medverkande:

Carl Bergkvist, Näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare
Maria Stenström, Ansvarig för beteende- och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet
Dan Nerén, Senior Public Policy Manager – Nordics, TIER Mobility
Joakim Wernberg, forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum
Annette Carlsson, Kommunalråd i Borås stad, Moderaterna
Daniel Helldén, Trafikborgarråd i Stockholm stad, Miljöpartiet
Helena Gellerman, Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, Liberalerna

Läs mer här

Kan Sveriges nationella transportplan matcha den gröna omställningen i ett skakigt Europa?

Datum: Tisdag 5 juli 2022
Tid: Kl. 15.40–16.25
Arrangör: Norrbotniabanegruppen och Botniska korridoren

Näringslivet i norr investerar över 1070 mdr i den gröna omställningen, men även om regeringen prioriterar järnvägen når Sverige inte EU:s krav. Trots det finns optimism i tågbranschen. Hur ser de ledande aktörerna på framtiden och hur påverkas järnvägspolitiken av det nya säkerhetspolitiska läget?

Medverkande:

Christian Danielsson, Chef, EU-kommissionens representation i Sverige
Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket
Birgitta Sacrédeus, Regionråd Dalarna, Styrelseledamot Botniska korridoren
Monica Lingegård, VD, SJ
Ted Söderholm, VD, Green Cargo
Mattias Goldmann, Moderator, 2030-sekretariatet
Joakim Berg, Moderator, Norrtåg

Läs mer här

The hyperfuture is here! Amory Lovins keynote

Datum: Tisdag 5 juli 2022
Tid: Kl. 16.30–17.00
Arrangör: 2030-sekretariatet

Hur ser en förnybar, effektiv och cirkulär hyperframtid ut – och hur når vi dit? Vilken roll har Sverige och den svenska klimat- och energipolitiken? Legenden Amory Lovins, den mångfaldigt prisbelönade hjärnan bakom Hypercar och urkraften i omställningen till förnybart kommer till Almedalen och 2030-arenan. Lovins ger sitt keynote om hur en förnybar, effektiv och cirkulär Hyperframtid ser ut och hur vi når dit. Samtalet modereras av professor Tomas Kåberger, med en näringslivspanel.

Medverkande:

Amory Lovins, Fysiker, miljöforskare författare, Magdalen Collage
Tomas Kåberger, Forskningsprofessor, Chalmers Tekniska Högskola

Läs mer här

PROGRAM – ONSDAG 6 JULI

Hållbart flygbränsle – från ord till landning. Så får vi igång svensk produktion

Datum: Onsdag 6 juli 2022
Tid: Kl. 09.00–10.00
Arrangör: St1 Sverige, Fly Green Fund

2045 ska Sverige nå netto noll. För att göra oss oberoende av fossila bränslen, både av klimat och säkerhetsskäl, bör vi få igång inhemsk produktion av hållbara flygbränslen. Möjligheterna finns, vilka är då hindren och hur undanröjer vi dem?

Medverkande:

Per-Arne Karlsson, Director Public Affairs, moderator, St1 Sverige
Susanne Sävenfalk, Styrelseordförande, moderator, Fly Green Fund
Maria Fiskerud, Hållbarhets- och kommunikationschef, BRA
Christian Janssen, Director Business Development, St1 Sverige
David Hild, VD, Fly Green Fund
Gustav Melin, VD, Svebio
Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Maria Stockhaus (M), Talesperson infrastruktur och digitalisering, Trafikutskottet
Monica Haider (S), Ledamot, Näringsutskottet
Fredrik Granberger, LTU – Luleå tekniska universitet

Läs mer här

Får alla ägg plats i elektrifieringskorgen? (transportsektorn kräver alternativ)

Datum: Onsdag 6 juli 2022
Tid: Kl. 10.05–10.55
Arrangör: Circle K Sverige

Transportsektorns val av framtida, förnybara drivmedel spelar en nyckelroll om vi ska klara de klimatmål regering och riksdag satt upp. Vi står inför en enorm omställning som kommer att påverka hela samhället men vem kommer ta ledarposition för att driva igenom (el)omställningen för yrkestrafiken?

Medverkande:

Mattias Goldmann, Moderator, 2030-sekretariatet
Johan Söderberg, Fuel Director, Circle K
Anders Berger, Director Public Affairs, Volvo
Martin Höhler, VD, E.ON Energidistribution
Rickard Gegö, Vd, Sveriges Åkeriföretag
Magdalena Streijffert, Head of Public Affairs på Neste
Magnus Ek (C), Utrikesutskottet
Helena Gellerman Riksdagsledamot (L),  Trafikutskottet

Läs mer här

Transporteffektivitet – hur får vi ett energisnålt transportsystem i Sverige?

Datum: Onsdag 6 juli 2022
Tid: Kl. 12.10–13.10
Arrangör: Tågföretagen

Hur jobbar godstransportörer från järnväg och sjöfart samt åkerier för att hitta de bästa lösningarna för sin del i transportkedjan? Energikrisen är en realitet och energisnålare transporter är en förutsättning för såväl dagens som framtidens transportsystem.

Medverkande:

Jens Holm (V), Ordförande, Trafikutskottet
Anders Åkesson (C), 1:e vice ordförande, Trafikutskottet
Richard Herrey (M)
Jakob Risberg (MP)
Erica Kronhöffer, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Green Cargo
Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag
Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Tågföretagen
Micael Svensson, Chef affärsområde Depåer och Kombiterminaler, Jernhusen
Anders Hermansson, VD, Svensk Sjöfart
Stefan Engdahl, Chef verksamhetsområde Planering, Trafikverket
Mattias Goldmann, Moderator, 2030-sekretariatet

Läs mer här

Fyra av tio resor ska ske med kollektivtrafiken – vad krävs för att nå dit?

Datum: Onsdag 6 juli 2022
Tid: Kl. 13.20–14.00
Arrangör: Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen

Efter det stålbad som kollektivtrafiken gick igenom under pandemin behövdes en nystart och satsning framåt, med högt satta mål och visioner. Vad gör politiken för att nå dit? Hur kan branschen bidra? På seminariet pratar branschen med politiken om hur vi ska få en kollektivtrafik som är resenärernas förstahandsval.

Medverkande:

Kristoffer Tamson, Ordförande Svensk Kollektivtrafik, Trafikregionråd, Region Stockholm
Henrik Dahlin, Vice ordförande Tågföretagen, VD MTR Nordic
Martin Pagrotsky, vice ordförande Sveriges Bussföretag, vd Nobina Sverige
Olle Johnsson, andre vice förbundsordförande LUF
Oskar Brusell, Förbundsstyrelsen, MUF
Oscar Berggren, Förbundsstyrelsen, CUF
Emil Eneblad, vice nationell talesperson, SDU
Simon Attefall, förbundsstyrelseledamot KDU
Maria Stenström, Moderator, 2030-sekretariatet

Läs mer här

Vi känner den nya generaldirektören för Trafikverket på pulsen.

Datum: Onsdag 6 juli 2022
T
id: Kl. 14.00-14.20
Arrangör: Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen

Frågestund med Roberto Maiorana

Medverkande:

Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket
Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen

Hur kan vätgasen bidra till transportsektorns omställning?

Datum: Onsdag 6 juli 2022
Tid: Kl. 14.40–15.30
Arrangör: Energigas Sverige, Vätgas Sverige, Michelin Nordic AB, Everfuel

Behovet av tunga transporter ökar och vätgasen är en central del i omställningen. Vätgasen omfattas i flera av de EU-direktiv som ingår i lagstiftningspaketet Fit for 55, och det kommer givetvis att påverka den fortsatta utvecklingen av marknaden för vätgas i transportsektorn. Hur kan vätgasen bidra till 2030-pusslet, speciellt på den tunga sidan?

Det finns en palett av möjliggörare för att nå våra klimatmål och vätgas är en av dem. Över femtio vätgastankstationer är redan finansierade genom olika investeringsstöd såsom Klimatklivet. Flera fordonstillverkare erbjuder redan nu en mängd av varierande bränslecellsfordon. Nu är det viktigare än någonsin att inte skapa bromsklossar och låta oss lamslås av polarisering, utan istället använda den teknik som finns redo att använda och utnyttja den kraft som finns från marknaden.

Medverkande:

Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige
Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige
Arne Sköldén, Hållbarhetsansvarig, Michelin Nordic AB
Anna Wallentin, Avdelningschef, ansvarig El och värme, Energigas Sverige
Mikael Antonsson, Sales & Business development manager, Everfuel
Mattias Goldmann, Moderator, 2030-sekretariatet

Läs mer här

Nybilsförsäljning första halvåret 2022- varåt barkar det?

Datum: Onsdag 6 juli 2022
Tid: Kl. 15.40–16.20
Arrangör: 2030-sekretariatet

2030-sekretariatet analyserar statistiken för första halvårets nybilsregistrering utifrån transportsektorns 2030-mål. Är omställningen tillräckligt snabb? Är stimulansen tillräckligt omfattande? Vad mer behöver ske? Detta kommenteras av en panel med representanter för bilindustrin och andra berörda.

Medverkande:

Mattias Goldmann, Medgrundare och ansvarig Bilen och Bränslet, 2030-sekretariatet
Maria Stenström, Ansvarig Beteende och Mobilitet, 2030-sekretariatet
Alexandra Österplan, XPeng
Björn Isaksson, BioDriv Öst
Johanna Kriisa, VD BMW Sverige
Mattias Bergman, VD Mobility Sweden
Benny Gunnarsson, Ordförande, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund
Marcus Thomasfolk, Informationschef Volkswagen Sverige

Läs mer här

2030-pusslet: Vilka bitar avgör? Vem lägger vad inom transportsektorn?

Datum: Onsdag 6 juli 2022
Tid: Kl. 16.30–17.15
Arrangör: 2030-sekretariatet

2030 ska transportsektorn vara fossilfri. Vilka pusselbitar är mest akuta att få på plats och vem ska lägga dem? Det besvaras i detta interaktiva mikro-seminarium där var och en får chansen att lägga sin pusselbit. Det enda som inte går är att bomma målet!

Medverkande:

Amory Lovins, Grundare, Hypercar, Factor 10 etc
Mattias Goldmann, Grundare, Ansvarig Bil- och Bränsle, 2030-sekretariatet
Maria Stenström, Ansvarig mobilitet och beteendefrågor, 2030-sekretariatet
Anders Roth, Utredare, Klimaträttsutredningen och mobilitesexpert, IVL
Anna Wallentin, EnergiGas Sverige
Björn Fredriksson Möller, St1
Bertil Abrahamsson, Eways
Lennart Bondesson (KD), Ordförande, Klimatkommunerna
Helena Gellerman (L), Trafikutskottet
Gustav Hemming (C), Vice ordförande Svenska Cykelstäder / Regionråd Region Stockholm.

Läs mer här

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet