Frankrike är landet som skapade bonus-malus, där bildelningstjänsten BlaBla car och snabbtåget TGV fått Air France att dra ned på flygningar. Det är i frankrike som vi ser hur konvertering av bilar till etanol tagit ny fart

Det tog flera utredningar innan Sverige införde bonus-malus. Frankrike införde det redan 2008, och har redan hunnit revidera brytpunkterna för bonus eller malus nio gånger. Sverige har lite att lära av att genomföra, och justera de delar som inte fungerar. Läs vår rapport om Frankrike här: Frankrike-2030-fokusland

Konferensen 2019 var den femte konferensen i ordningen. Vi fick höra om framtidens bilar av Christian von Königsegg, vi tvingade en miljöminister att leverera tio snabba spådomar om framtidens miljöpolitik, och bilhandeln fick sin en miljöskrapa av den mångårige biljournalisten Jaques Wallner.

I det franska blocket hörde vi representanter från Renault, kollektivtrafiken och entreprenörer bakom bildelning prata om utmaningar för det fortsatta klimatarbetet. Och det var på Ekotransport som den första analysen presenterades om det går att förbjuda fossilbränslebilar. Åsa Romson från IVL presenterade sin studie.

Hela konferensen mynnade ut i den deklaration som ni ser nedan, tio punkter av vad man kan tycka är sunt förnuft, men som fattas i miljöpolitiken.

Deklarationen

På Ekotransport-konferensen 7 maj 2019 fick de cirka 400 deltagarna möjlighet att ge input för den fortsatta processen för att uppfylla klimatmålet för transportsektorn år 2030. Tack alla som deltog med kloka synpunkter.

1. Vi kan, vi vill, vi ska

På konferensen var det ingen enda deltagare som tyckte att politiken hittills gör tillräckligt. Det finns en oerhörd potential för riksdag, regering och enskilda partier och ledamöter att ta bättre tag i omställningen, och en stor beredvillighet från andra aktörer att inte enbart i avgränsade frågor komma med synpunkter utan att systematiskt och långsiktigt medverka i det arbete som idag främst är fokuserat till sex centrala myndigheter.

2. Låt målen styra

Svenska myndigheter utgår idag ifrån prognoser om växande transportvolymer, istället för från klimatmålen när de t.ex. planerar nya trafiklösningar. Planeringen måste istället utgå ifrån att trafikplaneringen ska bidra till att miljömålen om begränsad klimatpåverkan uppnås, och det bör förtydligas i kommande regleringsbrev till alla statliga myndigheter.

3. Konkurrens på lika villkor

Ställ samma hållbarhets- och spårbarhetskrav på fossila drivmedel som vi med rätta ställer på förnybara drivmedel och elbilsbatterier. Och redovisa klimatpåverkan från källan till bilen (well-to-wheel) och ursprungsland på alla – så den som vill tanka Putin kan göra det och vi andra låta bli! Konkurrens på lika villkor gäller också t.ex. reseavdraget, som bör bli färdslagsneutralt snarast.

4. Inget slår ett ordentligt förbud

På konferensen presenterades Åsa Romsons, IVL Svenska Miljöinstitutet, granskning om huruvida Sverige har rätt att förbjuda bensin- och dieseldrivna fordon, vilket är svårt att förena med EU:s fria rörlighet för varor (Länk). Men en vanligt förekommande åsikt på konferensen var att ett förbud skapar tydlighet, särskilt när det införs i god tid och med en utfasning längs vägen.

Ekotransport 2030 – Så var det

SVT UR har spelat in Ekotransport under de senaste åren. Hela konferensen 2019 finner du här!