Fakta & Statistik

Fakta & Statistik

En av 2030-sekretariatets uppgifter är att samla statistik för att följa omställningstakten och lättare överblicka vilka pusselbitar som behöver prioriteras för måluppfyllelse. Ofta arbetar vi i projekt tillsammans med externa aktörer för att sammanställa fakta, vi samarbetar också med Miljöbarometern och Gröna bilister för att med aktuell statistik sammanställa indikatorer för måluppfyllelse.

Om du vill veta med om detta, vänligen kontakta oss här.