Så behandlas dina personuppgifter

När du registrerar dina kontaktuppgifter hos 2030-sekretariatet, t.ex. vid registrering till ett seminarium eller prenumeration på utskick, behandlas och sparas dina kontaktuppgifter för att kunna tillhandahålla dig information från vår verksamhet. Dina kontaktuppgifter delas inte med extern part såvida vi inte är ålagda att göra så enligt lag.

Du kan när som helst begära ut den information vi har om dig, redigera eller radera dina sparade kontaktuppgifter hos oss; antingen via länk i ett av våra utskick eller genom att kontakta via agnes.bondelid@2030sekretariatet.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.