COP28 är över, nu börjar det riktiga jobbet.

COP28 i Dubai var det mest kontroversiella COP någonsin. Vi på 2030 avstod från att medverka på plats, Sveriges största miljöorganisationer höll sig borta och att mötets ordförande också är vd för Förenade Arabemiratens största oljebolag väckte protester. Till slut fick vi ändå ett konsensusdokument som hela världen kunde ställa sig bakom – slutdiskuterat; detta är vad som gäller!

COP28 ger oss på sin höjd ett halvfyllt vattenglas.

Vår analys i Miljö&Utveckling visar att det finns så många kryphål och vaga formuleringar att det i sig absolut inte tryggar en hållbar framtid – men samtidigt ska vi hålla i minnet och glädjas åt att det fossila nu så tydligt utpekats som problemet och det förnybara som lösningen. Vi ska utnyttja att hela världen slår fast att kraftiga utsläppsminskningar måste ske nu; alla tankar om att öka utsläppen i närtid för att minska dem längre fram strider direkt mot COP28-slutdokumentet. Dessutom har hela världen enats om att till 2030 tredubbla installerad kapacitet förnybar energi och dubbla takten i energieffektiviseringen, och omställningen av transportsektorn är tydligt utpekad som en nyckel för klimatmålen.

Därtill: Inom regeringsunderlag, i styrelserum och vid fikabord hörs ännu klimatskeptiska tongångar, men nu har hela världen enats om att ”mänskliga aktiviteter, framför allt utsläppen av växthusgaser har otvetydigt orsakat global uppvärmning på ca 1,1 °C, och effekterna märks redan i varje del av världen.” Den som är emot detta, är emot världen. COP28-konsensusdokumentet slår också, glädjande nog, fast att ”genomförbara, effektiva och billiga begränsningsalternativ finns redan inom alla sektorer för att hålla 1,5 °C inom räckhåll under detta kritiska årtionde.”

I Klimatekots podd fördjupar vi vad detta innebär för världen, för EU, för Sverige, för näringslivet och för var och en av oss. I Sveriges Radios Ekot-extra om COP resonerar vi kring världens chans att klara omställningen och vad som krävs av världens politiker under det närmste kritiska decenniet. I Klimat for Dummies diskuterar vi slutsatserna med Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie, i Dagens Industri fördjupar vi de fem viktigaste möjligheterna COP28 innebär för näringslivet – just genom att insistera på att vattenglaset är halvfyllt, och i Sydsvenskan beskriver vi de områden av svensk politik som nu måste skärpas för att vara i linje med COP28-överenskommelsen.

2030-sekretariatets partners får fördjupade analyser skräddarsydda för verksamheten inom Bilen, Bränslet och Beteendet, för att tillsammans kunna påskynda omställningen. Om du och din organisation inte finns med än men vill vara en tydlig del av omställningen – hör av dig, tillsammans fyller vi vattenglaset och förverkligar möjligheterna!

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet