2030-sekretariatet skriver på Aktuell Hållbarhet ihop med Digitala Samhället på tankesmedjan Fores om coronapandemins lärdomar. 

 

CORONA HAR TVINGAT in oss i en snabb beteendeförändring. Digitala mötesformer har gått från att av många betraktas som en tidskrävande hobby, till ett nödvändigt och nyttigt verktyg. När resandet samtidigt störtdyker, och det uppenbarligen fortfarande går att utföra arbetsuppgifterna, kan man fråga sig vilka digitala vanor vi ska behålla och vi bäst upprätthåller dem?

De undersökningar som visar förändringar i vårt resande pekar åt samma håll: våra resor blir kortare och färre och antalet resfria dagar blir fler. Samtidigt ser vi en ökning i antalet användare av digitala mötestjänster. I början av 2020 hade Zoom drygt 10 miljoner användare mot dagens nära 200 miljoner. I kommunerna har de korta bilresorna minskat avsevärt.

Enligt Marlene Garhall, projektledare för Resfria Digitala möten på Energikontoren Sverige, beror detta till stor del på att digitala möten visat hur mycket tid man sparar på att slippa förflytta sig. Hon säger också att enklare förbättringsarbete med fokus på resfria möten kan få ned resandet med uppåt 20 procent under normala omständigheter. Preliminära siffror från Trafikanalys pekar mot att resandet gått ner mer än så under krisen. Den påtvingade förändringen ihop med den ökade acceptansen för digitala möten har gjort att omställningsfönstret nu är vidöppet, menar Marlene Garhall:

”Nu kan vi tekniken, nu vill vi bli duktiga mötesledare och mötesdeltagare. Vi ställer också allt högre krav på kvalitet i ljud och bild. Det är bra. Jag tror att vi mer och mer kommer att ifrågasätta just resande som en förutsättning för arbetets resultat – det kan ju uppnås ändå”.

Och precis där står vi: nu behöver arbetsgivarna träda fram och stötta medarbetarna. Hur förvaltar vi den kollektiva kunskapen om det nya arbetssättet? Vi skulle vilja ge tre tips till arbetsgivare som vill tillvarata detta och utveckla smarta transportvanor med minskad klimatpåverkan i sina organisationer:

Frossa i den nya kunskapen. Vi har lärt oss mycket på kort tid, och nu finns en uppdämd vilja bland medarbetarna att bli bättre på digitala möten – som ju också förbättrar de fysiska mötena. Vi vill fortsätta vara mer effektiva, öka delaktigheten och också fortsätta bjuda in deltagare utifrån kompetens snarare än geografisk placering. Fortsätt uppmuntra detta – testa att låta vartannat möte fortsatt vara digitalt och avsätt tid för erfarenhetsutbyte.

Skapa rättvisa jobba hemma-villkor. De anställda har garanterat märkt vad som funkar och vad som behövs för att fortsätta jobba delar av arbetstiden på distans – både vad gäller teknik och samspelet med chef och kolleger. Nu är rätt tid att dra upp riktlinjer där alla garanterat kan bidra med erfarenheter.

Njut av IRL. Att stöta ihop med en kollega vid kaffeautomaten eller presentera sig för någon på ett mingel framstår som rena vinster när väl restriktionerna går ner och arbetsplatser börjar öppna upp. När vi under pandemin behövt förpassa detta till våra skärmar inser vi hur viktiga de fysiska mötena är – och vad som tjänar på att fortsatt göras på distans.

Anna Lindén,
ansvarig mobilitet 2030-sekretariatet

Robin Vetter,
programchef, Digitala samhället, tankesmedjan Fores

Artikeln publicerades i Aktuell Hållbarhet den 29 maj, läs den och få tre tips för digitala möten, här

 

 

ANNA LINDÈN
2030-sekretariatet