EU’S ENERGIDIREKTIV SKALL INFÖRAS I SVENSK LAG.  EN LITEN DEL AV DETTA DIREKTIV OMFATTAR LADDINFRASTRUKTUR I GARAGE. BOVERKETS FÖRSLAG VAR PÅ TOK FÖR PASSIVT, VILKET MARKNADEN FÖRST FRAM. I FREDAGS GAV REGERINGEN BOVERKET BAKLÄXA, OCH BAD OM NYA TUFFARE KRAV. TACK REGERINGEN.

Klimatomställningen av transportomsättningen går för långsamt. Klimatpolitiska Rådet sa i sin 2020 rapport att regeringen saknar en plan, och ungefär samtidigt slog de svenska myndigheterna fast att det går för långsamt.

Därför blev vi besvikna när Boverket i vintras föreslog regeringen att hålla sig till EU’s passiva miniminivå när det gäller krav på laddinfrastruktur. Det duger inte för ett land som skall minska koldioxidutsläppen med 70 procent till 2030.

Vi var flera som reagerade på Boverkets förslag, och tillsammans med Power Circle, Vattenfall och Ellevio stämde vi av med partners och kollegor, och tog fram ett mer ambitiöst förslag. Våra förslag var tydliga:

  1. Gå inte på EU’s miniminivå. Sverige har tuffare mål än så. Vi krävde laddpunkter vid 20% av parkeringsplatserna, och förberett för alla.
  2. Krav även för icke uppvärmda garage. EU’s energidirektiv omfattar inte kallgarage vilket är absurt.

Dessvärre lyssnade inte Boverket på förslagen, som i vårt tycke var både relevant och lagom ambitiöst. Därför blev vi mycket glada när regeringen nyligen gav i uppdrag till Boverket att snabbutreda hur just dessa mera ambitiösa förslag kan genomföras. Bakläxa för Boverket, och en regering som visar lyhördhet mot marknaden.

Tillsammans kan vi åstadkomma snabba förändringar. Det kräver tre saker:

  1. Att marknadens aktörer är villiga att leverera. Så är det med en majoritet av företagen idag.
  2. Att vi har långsiktiga och tydliga mål att arbeta emot. De finns, klimatlagen sätter sydliga ramar, men vi måste ha tydliga delmål.
  3. Att myndigheterna tar målen på allvar och i takt med målen höjer kraven.

Vi har ingen tid att förlora om vi skall klara omställningen till 2030, och vi har inte tid att låta EU hålla i taktpinnen. Tuffa krav och långsiktiga riktlinjer ger oss den tydlighet vi behöver.

 

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet