Almedalen Program 2024

Det här händer på 2030-arenan 2024

På 2030-arenans scen samlas prioriterade frågor för att nå Sveriges och EU:s klimatmål till 2030, tillsammans med de personer, företag, organisationer och forskare som driver omställningen i rätt riktning. Alla 2030-arenans seminarier är öppna för allmänheten och går att se via Almedalen Play och även i efterhand. I vår trädgård och klimatkafé är du välkommen att ta ditt möte eller luta dig tillbaka för en paus. I vårt 2030-hus finns möjlighet att boka avskilda rum för privata samtal.

Välkommen till 2030-arenan!

2030-ARENAN

Adress: Hästgatan 12, Visby
Datum: Tisdag 25 juni – Torsdag 27 juni 2024
Frågor? Kontakta agnes.bondelid@2030sekretariatet.se

Tisdag 25 juni

Så kan självkörande fordon bidra till hållbara resor & kollektivtrafik med resenärens behov i fokus

Arrangör: Vy Buss AB
Kl. 09:00 – 09:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Självkörande fordon är del av lösningen för att öka det hållbara resandet. Med minskade utsläpp och ökad flexibilitet med resenärernas behov i fokus kan autonoma fordon på ett kostnadseffektivt sätt öka attraktionen för det kollektiva resandet. Så hur går vi från vision till verklighet? Tillsammans med aktörer i framkant av den moderna kollektivtrafiken diskuterar vi nästa steg för framtidens hållbara resande, där Sverige tar ledartröjan i att utveckla framtidens kollektivtrafik.

Klimatförändringarna – vad angår det mig? Framtidens vuxna ställer dagens makthavare till svars

Arrangör: Baseload Capital
Kl. 10:00 – 10:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Den som är 12 år idag har hunnit bli 18 år 2030. Vuxenlivet har precis börjat. Hur ser världen ut för dem då? Hur har klimatförändringarna förändrat vardagen? Hör en grupp 12-åringar ställa frågor till beslutsfattare om klimatförändringarna och vad de har med oss att göra, idag och imorgon. De får ta ställning till ett antal påståenden om Sverige om sex år. Resultatet blir en diskussion om klimatförändringarnas effekter och vad de har med oss alla att göra, idag och imorgon.

Sverigedemokraterna
Partiledartal

Kl. 11:00 – 11:30

Alla partiledartal sänds live på 2030-arenan.

Kommer el-flyget få Sverige upp i luften igen?

Arrangör: NEA & Nordic Innovation
Kl. 12:00 – 12:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

2030 kan vi ha el-flyg i luften. Men el-flyget presenterar inte bara ett fossilfritt alternativ till dagens luftfart, det handlar också om en helt ny industri och ny transportform. De nordiska länderna ligger i täten i utvecklingen men vad ska till för att vi ska hålla den positionen?

Kan biogas och vätgas klara samhällsviktiga vägtransporter i händelse av kris?

Arrangör: Energigas Sverige
Kl. 13:00 – 13:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

10 000 tunga lastbilar har förutsättningar att drivas av biogas år 2030. Tillsammans med vätgasen kan lastbilarna då utgöra en del av landets beredskap för att klara vägtransporter även vid större kris. Hur känsliga är dessa transporter för störningar i vår elektrifierade framtid? Är eldrift alltid det bästa alternativet? Genom bio- eller vätgas kan behovet av laddinfrastruktur och effektuttag minska, vilket frigör resurser till övriga samhället och industri. Tillsammans diskuterar vi hinder och möjligheter.

Vad kommer det att kosta Sverige att inte uppgradera järnvägen mellan Göteborg och Oslo?

Arrangör: STRING Mega Region
Kl. 14:00 – 14:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

I ljuset av Fehmarn Bält-tunnelns öppnande spelar den förväntade ökningen av lastbilstrafiken på E6:an och järnvägsförbättringar mellan Göteborg och Oslo en kritisk roll. Tillsammans utforskar vi hur strategiska investeringar i järnvägssträckan Göteborg-Oslo kan avlasta den överbelastade E6:an, stärka de svensk-norska handelsvägarna och bidra till en mer hållbar framtid.

Låt de som vill springa göra det – hur kan hållbarhetsomställningen i logistiksystemet accelereras?

Arrangör: Game Changing Alliance
Kl. 15:00 – 15:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Inför nya samhällsutmaningar behöver stora aktörer och organisationer mobiliseras vilket tar tid och energi i anspråk. Detta leder ofta till en utvecklingshastighet som bestäms av de långsammaste aktörerna, inte de som ligger längst fram. Hur kan Sverige ta ledarposition inom både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara transporter? Är det via stora befintliga aktörer eller är det genom mindre, snabbrörliga tech-bolag?

Cirkulär affärslogik – framtidens ”licence to operate”

OBS! Slutet möte – Föranmälan krävs
Arrangör: Circular Business Lab / RISE
Kl. 15:00 – 17:00
Läs mer här!

Företag och organisationer står inför den största affärsomställningen i modern tid; den från linjär affärslogik till cirkulär med fokus på resurseffektivitet, värdebevarande och resiliens. En nyckel för detta kommer att vara att de produkter vi faktiskt väljer att sätta på marknaden är hållbara, långlivade och tål att uppgraderas och repareras under ett långt liv.

Representerar du ett företag som bestämt sig för att vara först in på de cirkulära affärsresan? Då är du välkommen när Circular Business Lab på RISE bjuder in till rundabordssamtal. Fokus för samtalet är kunskapsdelning kring nyckelfrågor som till exempel lönsamhet och det cirkulära business caset, resurser och resiliens, uppskalning, spårbarhet och cirkulär efterfrågan.

Observera att mötet är slutet och anmälan är obligatorisk.

Hur kan AI revolutionera logistik – är vi redo för det största tekniksprånget hittills?

Arrangör: Game Changing Alliance
Kl. 16:00 – 16:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

AI förändrar samhället i allt snabbare takt. Hur kan vi säkerställa att transportsystemet inte hamnar efter? Hur kan vi gå från ett datoriserat och i grunden analogt system till något mycket mer uppkopplat, AI-drivet och framtidssäkrat – och vilka aktörer är redo att ta sig an denna utmaning?

Centerpartiet
Partiledartal

Kl. 19:00 – 19:30

Alla partiledartal sänds live på 2030-arenan.

Onsdag 26 juni

Så minskar vi utsläppen från de tunga transporterna. Lösningarna finns, men hur skalar vi upp?

Arrangör: Energifabriken
Kl. 08:00 – 08:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Lösningarna för att nå klimatmålet i transportsektorn finns, men genomförs för långsamt. Nu krävs uppskalning och genomförande och för det behövs ny industripolitik. Den upplevda risken hos åkare och transportköpare behöver minska, så att de vågar investera, men hur?

Tunga eltransporter i fokus – så hanterar vi expansionen och energibehoven

Arrangör: Virta
Kl. 09:00 – 09:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Hur svarar laddnings- och energiaktörerna på den prognostiserade 60-procentiga elektrifieringen av tunga fordon fram till 2030? Privata/publika laddstationer, är de tillgängliga för alla förare för elfordon? 40 minuter med fokus på hur vi ska hantera elektrifieringen av den tunga trafiken och de lösningar som följer av utbyggnaden av snabbladdare.

Så ökar vi Sveriges energioberoende genom produktion av hållbart flygbränsle

Arrangör: St1
Kl. 10:00 – 10:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

St1 har i år startat sitt bioraffinaderi i Göteborg för produktion av hållbart flygbränsle och HVO. Produktion av hållbara drivmedel i Sverige bidrar både till att vi når Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp 2045 och till energioberoende. Hur kan vi säkra inhemsk produktion av hållbara drivmedel genom ett närmare samarbete mellan industrin, staten och totalförsvaret?

Moderaterna
Partiledartal

Kl. 11:00 – 11:30

Alla partiledartal sänds live på 2030-arenan.

Slutsnackat – receptet för att elektrifiera Sverige

Arrangör: Circle K Sverige
Kl. 12:00 – 12:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Politikens många utredningar till trots ser vi fortfarande stora utmaningarna för elektrifierad mobilitet. Ändå lyckas vi hålla takten, vad är framgångsreceptet? Vad krävs av regeringen på kort och lång sikt för att frambringa den elektrifieringstakt som utlovats?

Ta en taxi för klimatet – behöver taxi en miljöfil?

Arrangör: Svenska taxiförbundet
Kl. 13:00 – 13:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

För att nå 2030-målet måste bilarna bli mer klimateffektiva och framför allt bli färre. Det finns en stor grupp som skulle kunna ersätta den egna bilen med kollektivtrafik, hyrbil och taxi – bra för både plånbok och miljö. Taxi är en del av kollektivtrafiken.

Hamnen måste bli en grön energihub

Arrangör: Vätgas Sverige
Kl. 14:00 – 14:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

För att sjöfarten ska lyckas ställa om behöver hela värdekedjan bidra – från energileverantörer och transportnoder till myndigheter på alla nivåer. Men hur ska omställningen från fossilt till fossilfritt gå till? Vilka förutsättningar krävs för att på allvar reducera sjöfartens klimatpåverkan? Ledande branschaktörer visar hur de driver utvecklingen för grönare logistik.

Är kommunerna redo för vätgasboomen?

Arrangör: Vätgas Sverige
Kl. 15:00 – 15:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

För att möta de stora samhällsutmaningarna och ställa om till ett hållbart samhälle, ser fler kommuner den förnybara vätgasen som en av möjliggörarna för att klara det kommunala uppdraget. Men vad måste till för att det ska bli verklighet? Vilka utmaningar står kommunerna inför?

Folket stöttar klimatomställningen – så varför backar vi när vi vill framåt?

Arrangör: Klimatkommunerna
Kl. 16:00 – 16:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Alla riksdagspartier står bakom klimatmålet till år 2030 och 2045 och det folkliga stödet för att politiken ska göra mer för klimatet är överväldigande. Så varför bromsar vi när det bara borde vara att tuta och köra? Under det här seminariet kommer vi få höra om aktuell forskning och inspireras av exempel på vad städer har gjort för att minska bilismen – och hur reaktionerna varit från allmänheten.

2030-sekretariatets mingel

Arrangör: 2030-sekretariatet
Kl. 17:30 – 19:30
Skicka oss din intresseanmälan här!

På 2030-sekretariatets Almedalsmingel finns chans att släppa garden bland Sveriges främsta transportaktörer inom bränsle- beteende och fordonsomställningen. Tillsammans lägger vi det stora pusslet som driver klimatomställningen i rätt riktning.

Socialdemokraterna
Partiledartal

Kl. 19:00 – 19:30

Alla partiledartal sänds live på 2030-arenan.

Torsdag 27 juni

Elbilar – en ny tillgång för samhället?

Arrangör: NIO Sweden
Kl. 09:00 – 09:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Antalet eldrivna fordon i Sverige ökar. Så hur får vi energin att räcka och hur löser vi effektbristen i närtid? I Sverige finns åtta batteribytesstationer för elbilar, som inom kort används för att balansera elnätet. Hur funkar det i praktiken? Vilka andra smarta och kreativa lösningar finns som kan främja en långsiktigt hållbar utbyggnad av laddinfrastrukturen i Sverige?

Hur säkrar vi samhällskritisk infrastruktur och bostadsförsörjning i ett förändrat klimat?

Arrangör: Malmö stad
Kl. 10:00 – 10:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Klimatanpassning är inte enbart en klimatfråga. Det handlar ytterst om Sveriges förmåga att skydda grundbultarna för vår samhällsutveckling – bostäder, infrastruktur, samhällsservice, naturmiljöer och näringsliv. Vilka utmaningar står vi inför och hur vi kan möta dem?

Miljöpartiet
Partiledartal

Kl. 11:00 – 11:30

Alla partiledartal sänds live på 2030-arenan.

Vilka är de godkända betalmetoderna för fordonsladdning, och vad krävs för att uppfylla EU-kraven?

Arrangör: Virta
Kl. 12:00 – 12:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

RFID-taggar, mobilappar, fysisk kortbetalning, QR-koder och autocharge. Hur ska vi navigera bland en myriad av betalningsmöjligheter för elbilsladdning? Vilka är de regulatoriska kraven och vad är status för att göra det enkelt för konsumenter att betala för laddning av fordon i Sverige och Europa?

Talk the walk – så undviker du greenhush och greenwash

Arrangör: The Bacon Hospital, 2030-sekretariatet
Kl. 13:00 – 13:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

När företag greenhushar förlorar konsumenten sin möjlighet till aktiva val. Vilka är utmaningarna med greenwash och greenhush? Vad ska vad ska bolagen tänka på för att nå ut? Vad innebär EU:s green claims direktiv konkret för svenska bolag?

Optimerad stad – med mobilitetshuset som katalysator

Arrangör: Hub Park AB
Kl. 14:00 – 14:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Hur kan mobilitetsfastigheter höja värdet på både bostäder och kontor och hur planerar man en stadsdel för fler än privatbilisterna? Vilka utmaningar finns och vilka förutsättningar kan de svenska kommunerna skapa för att bereda möjligheter för hållbar, klimatsmart och optimerad stadsutveckling?

Vilket ansvar bör staten ta för kollektivtrafiken, och hur ska ökade satsningar finansieras?

Arrangör: Nobina Sverige
Kl. 15:00 – 15:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Hur bör kollektivtrafiken finansieras för att möjliggöra satsningar på fler och snabbare resor? Vilket ansvar bör staten ta framöver? Allt fler riktar blicken mot andra länder där kollektivtrafiken är en central del av den nationella politiken för att möta klimatutmaningar och trängsel i städerna. Vi har samlat några av Transportsveriges viktigaste beslutsfattare för att samtala om en brinnande fråga för hela branschen.

Vad är ett virtuellt kraftverk och hur kan det bidra till att stabilisera elnätet?

Arrangör: Virta
Kl. 16:00 – 16:40
Läs mer här & se seminariet i efterhand här!

Mängden elfordon och den prognostiserade tillväxten i Sverige är omfattande. Hur kan vi maximera fördelarna med eldriven transport utan att överskrida elnätets kapacitet?

Vänsterpartiet
Partiledartal

Kl. 19:00 – 19:30

Alla partiledartal sänds live på 2030-arenan.