För sjunde året i rad delas det ärofyllda priset Laddguldet ut till en samhällsaktör som tagit konkreta initiativ för att investera i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Elektrifieringen av transportsektorn har en nyckelroll i omställningen till Sveriges klimatmål och 2030-målet i synnerhet. Tempot behöver accelereras och nya såväl som befintliga aktörer behöver bredda sina roller, skapa nya värdekedjor i ekosystemet för laddning och infrastruktur och bli en naturlig del av Sveriges energisystem.

Laddguldet riktar sig till de två kategorierna kommuner och fastighetsägare som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt verkar för att främja användandet av laddbara fordon. Priset delas ut i 1 december på eCarExpo i Göteborg.

Vinnare av Laddguldet 2023 är

Kalmar kommun

Med tydligt ansvarstagande och stark klimatkompass visar Kalmar hur en kommun både kan leda och underlätta omställningen till eldrivna fordon. Med tydlig kommunikation och brett behovsfokus tillgängliggör Kalmar i egen regi, genom kommunägda bolag och i samarbete med privata aktörer laddning på strategiska platser. Krav sätter standarden – som att privata laddstolpar på kommunens mark måste vara öppna för allmänheten. Kalmars klimatmål såväl som interna omställning befäster kommunens högt ställda ambitioner.
Läs mer om Kalmar kommun här!

Strömstadsbyggen

Med en tydlig vision om att flest inte alltid är bäst utmärker sig Strömstadsbyggen som en proaktiv aktör med skarpt öga för den lokala kontexten. En enig jury imponeras av långsiktiga strategier där tillgänglighet för olika kundgrupper premieras och kunskap kring beteendemönster, behov och förväntningar genomsyrar arbetet i alla led. I tätt samarbete med kommunen och med en röd tråd som beaktar allt från egenproducerad el och energilager till elbilspool och semipublika laddplatser kompletterar de befintliga satsningar. Strömstadsbyggen är ett föredöme som fler bör ta efter!
Läs mer om Strömstadsbyggen här!

Helsingborgs stad

Med stor beslutsamhet – från analys till strategi och genomförande – visar Helsingborgs stad på omfattande satsningar som främjar eldrivna fordon i alla led. Deras helhetsgrepp exemplifieras av Helsingborgs eldrivna färjor, men också initiativ som kommunens Klimat- och energiplan med krav på 100% fossilfria bilar, och Helsingborgsdeklarationen i vilken företag åtar sig att minska sina transportutsläpp. Stärkta av politiska beslut är Helsingborgs satsningar konkreta och skalbara – ett föredöme för alla Sveriges kommuner.
Läs mer om Helsingborgs stad här!

GLC – Göteborgs Lastbilcentral

Som en av västra Sveriges största logistikföretag och logistikcenter gör GLC:s insatser avtryck på en hel bransch. Med delade laddlösningar för tung trafik skapar de förutsättningar för delägare att investera i eldrivna fordon. Tillvaratagande av smarta synergieffekter som lagring av överskottsenergi, och att överskottsenergi används för att reglera lokalernas temperatur vittnar om ett företag i framkant. Med sitt skalbara helhetsgrepp och sina konkreta satsningar finns förutsättningar att inspirera och accelerera omställningen av tung trafik i hela Sverige.
Läs mer om Göteborgs Lastbilscentral här!

Laddguldets hedersomnämnande går till

Lidköping kommun

Ambitiös beslutsamhet och otroligt högt tempo – Lidköping imponerar ännu ett år på juryn med insatser som ökar takten i omställningen och lägger tydlig grund för ett långsiktigt arbete genom alltifrån kravställande i upphandlingar till politisk förankring. Med en omdömesgill inställning att både tempo och omfattning har betydelse, spelar Lidköping en betydande roll i främjandet av eldrivna fordon. Med en imponerande andel eldrivna personbilar i koncernen (48,6%), infrastruktur för eldrivna transporter på väg, räls och vatten, lokal energiproduktion och spridning av goda exempel till andra kommuner är Lidköping ett sant föredöme för fler att ta efter.
Läs med om Lidköpings kommun här!

IKEA Sverige

Med stora muskler kommer höga förväntningar, och IKEA lyckas på ett ansvarsfullt sätt greppa omställningen till eldrivna transporter i flera led. Med ambitiösa mål i närtid genomsyrar IKEA:s insatser alltifrån kundens fordon till egna leveranser, energiförsörjning och incitament för partners att elektrifiera sina transporter. När IKEA agerar får det avtryck. Juryn ser en aktör som med rätt prioriteringar kan accelerera omställningen både i Sverige och internationellt, skapa förutsättningar för ett helt samhälle att ingå i ett större ekosystem, och bana väg för mindre aktörer att ställa om. Det är med stor förväntan vi följer IKEA:s arbete och en potentiell guldmedaljör 2024.
Läs mer om IKEA här!

Jury & bedömning

Juryn för Laddguldet 2023 består av:

 • 2030-sekretariatet – Maria Stenström (sammankallande)
 • Mobility Sweden – Mazdak Haghanipour
 • Sveriges Åkeriföretag – Fredrik Svensson
 • Drivkraft Sverige – Thomas Schölin
 • Sveriges Allmännytta – Carl Ståhle
 • PowerCircle – David Mowitz
 • Klimatkommunerna – Filippa Borgström
 • eCarExpo – Anna Fägersten

I kategorin Fastighetsägare bedömer juryn utifrån följande:

 • Nomineringsförfarande om max 250 ord
 • Investeringar och genomförande
 • Samverkan med hyresgäster, närliggande fastigheter, kommun
 • Resultat utifrån förutsättningar
 • Innovation
 • Ringar på vattnet – har fastighetsägarens initiativ banat väg för fler att ställa om?

För kategorin Kommuner bedömer juryn utifrån följande:

 • Märkbara investeringar och praktiska åtaganden
 • Strategi som omfattar hela det geografiska området
 • Politisk handlingskraft och förankring
 • Kommunens resultat utifrån förutsättningar
 • Underlätta och dela information till medborgare och företag
 • Nytänkande och innovation
 • Ringar på vattnet – har kommunens initiativ banat väg för andra att ställa om?

Mer information & aktiviteter

Pressmeddelanden / i media

29 nov 2023 – 12 kommuner och fastighetsägare toppar omställningen till eldrivna fordon
14 nov 2023 – Här är Sveriges bästa kommuner och fastighetsägare i omställningen till eldrift
06 okt 2023 – Laddguldet 2023 – Våga vara vinnare!

Webbinarium

24 oktober samlades kommuner och branschorganisationer för att tillsammans dela sina bästa tips, identifiera hinder och se lösningar i kommunernas omställning till elektrifierade fordon. Se webbinariet i efterhand här!

Workshop

I kommunernas arbetet att främja eldrivna fordon och investera i laddinfrastruktur finns en rad frågor som behöver bemötas och lösas. Många upplever processerna som krångliga , samtidigt som fler och fler investerar i nya lösningar för att möta ett ökat behov av laddinfrastruktur.

Du som arbetar strategiskt med elektrifiering på kommunnivå, eller är en aktör i samspel med kommunerna, är välkommen att anmäla ditt intresse för en workshop på temat kunskapsutbyte och konstruktiva samarbeten. Kontakta agnes.bondelid@2030sekretariatet.se för mer information och intresseanmälan.

Historia

Vår historia i tre punkter

 • 2017 var första året för tävlingen Laddguldet – Sveriges bästa elbilskommun. Vinnarna gratulerades av partiledare Annie Lööf. I kommunkategorin vann Gävle, följt av Östersund och Falun. På delad fjärdeplats kom Stockholm, Jönköping och Kalmar.
 • 2018 års vinnare, gratulerades av trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith. I kommunkategorin vann Lerums kommun, följda av Eskilstuna kommun och Linköpings kommun. På delad fjärdeplats kommer Göteborg och Orust. I den nya företagskategorin 2018 vann Ryska Posten. På andra plats kommer Taxi Stockholm, följda av Move About. TV4 och Mathem kommer på delad fjärde plats
 • 2019 års vinnare gratulerades av energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman. I kommunkategorin vann Kungsbacka, följt av Eskilstuna och Torsby. I företagskategorin vann Södra Skogsägarna, följt av Skid-VM i Åre 2018 och Lidl.

Vinnare av Laddguldet 2022

Laddguldets vinnare 2022 är Falkenklev Logistik och Stockholms stad. Hedersomnämnande gick till Vasakronan och Lidköping kommun. Läs mer om vinnarna 2022 här.

Vinnare av Laddguldet 2021

Laddguldets vinnare 2021 var Göteborgs stad och Örebrobostäder. Inspirerande silvermedaljörer blev Uppsala kommun & Castellum och på fin bronsplats föredömena Strömstad kommun & Väsbyhem. Läs mer om vinnarna 2021 här.

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet