Beteendepraktikan

55 färdiga förslag för att nå 2030-målet

Bilen (alla fordon), Bränslet (alla färdmedel) och Beteendet, i lika delar. Så bedömer 2030-sekretariatet att 2030-klimatmålet bäst nås, med 70 procent minskad klimatpåverkan från transportsektorn mellan år 2010 och år 2030. Men det behöver inte vara helt jämt. Det går förstås att till tider lägga större tyngd vid vissa delar än andra; så länge sänkta ambitioner på ett område motsvaras av en minst lika stor samlad höjning på andra områden är målet inte i fara. Det som inte går, är att tro att målet kan nås med svagare stimulans på alla områden. Politik, policy, stimulans och aktivt förändringsarbete behövs.

Beteendeskiftets tid är nu. Efter den nya regeringens första halvår pekar nationella mätningar på ett mycket stort utsläppsgap,. Avskaffad premien för el- och gasbilar, halverat stöd till tunga klimatfordon och ensidigt sänkt skatt på de fossila drivmedlen är bidragande. Med lägre utsläppsminskningar från bilen och bränslet, får beteendeskiftet en mer central roll. Sämre ekonomiska tider, dyr energi och högre räntor gör det också rimligt att satsa på ett mer hållbart beteende i transportsektorn.

2030-målet har starkt politiskt stöd, från alla regeringspartier och från sju av riksdagens åtta partier. Det har starkt stöd i näringslivet, från kommunerna och från civilsamhället. Det är en viktig del av vad Sverige visar upp för omvärlden. Men det måste finnas en trovärdig färdplan mot målet. Därför är det positivt att regeringen nu samlar in förslag för den klimatpolitiska färdplanen som ska presenteras i höst. Som ett led i detta presenterar 2030-sekretariatet Beteendepraktikan – 55 färdiga förslag för att sänka utsläppen från transportsektorn genom förändrade res- och transportvanor.

Lansering

Tisdag 28 mars kl. 08.30 är du varmt välkommen till lanseringen av Beteendepraktikan som sänds live via Teams. Mattias Goldmann och Maria Stenström från 2030-sekretariatet presenterar förslagen utifrån omvärldsläge och nationell politik. Ulrika Heie, ordförande Trafikutskottet, kommenterar.Samma dag överlämnas Beteendepraktikan till klimatminister Romina Pourmokhtari tillsammans med andra berörda politiker, myndigheter och näringsliv.

Datum: Tisdag 28 mars
Tid: kl. 08.30–09.25
Plats: Samtalet sker exklusivt via Teams.
Dela gärna inbjudan med fler intresserade!

Håll koll

Vill du bli inbjuden till lanseringen, och få information om fler nyheter, rapporter och webbinarier? Anmäl dig till 2030-sekretariatets Analysbrev här!