Fokusland: Sydkorea

Vad kan Sverige lära av Sydkorea?

Valet 2022 vanns av de högerkonservativa, men de fick inte egen majoritet. De gick till val på tuffare tag mot kriminaliteten. Den enda fråga på miljö och energiområdet som riktigt rymdes var den om kärnkraft. Ibland verkade ”kärnkraft” vara svaret vad frågan än var. Efter valet har tuffa tider i ekonomin gjort det svårt att uppfylla vallöftena, vilket stärker betydelsen av att det som görs är kostnadseffektivt.”

Är detta en tendentiös beskrivning av Sverige?

Nej, det är Sydkorea – men likheterna är stora, vilket gör det till vårt kanske mest intressanta fokusland någonsin. Också historien har tydliga paralleller med resan från det urfattiga bondesamhället till den högteknologiska välfärdsstaten.

Som svensk är man van att omvärlden vill lära av vår omställning, inte minst socialt och miljömässigt. Sydkorea studeras också, som en modell för andra länders ekonomiska lyft. Men båda länder har också utmaningar; Sverige ser ut att få den sämsta ekonomiska utvecklingen i hela EU, och Sydkoreas omställning har en hög prislapp i form av förorenade vattendrag, höga partikelhalter i luften och en snabbt stigande klimatpåverkan. På senare år har också klimatförändringarna blivit tydliga i Sydkorea, vilket är en viktig del av att de nyligen skärpt sina klimatmål.

Med Sydkorea som 2030-sekretariatets fokusland 2023, gör vi inte anspråk på att ge en balanserad, heltäckande bild av landet. Vi fokuserar ensidigt på det som är relevant för omvärlden inom omställningen av transportsektorn – och i linje med Sveriges mål att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent 2010–2030.

Fokusområden

Särskilt ser vi att lärdomar kan dras från Sydkorea inom sju områden:

Elektromobilitet

Sydkoreas fordonsindustris omställning, från bilar till sjöfarten, är absolut ledande och incitamenten som lett dit är relevanta att förstå.

Vätgas

Sydkorea är störst i världen på vätgasdrivna fordon, med en långsiktig och konkret strategi av stor relevans för omvärlden.

Batteri

Sydkorea är störst i världen förutom Kina på batteriproduktion, och ledande inom omställningen till nickel- och koboltfritt och solid state-teknik.

Sjöfart

Sydkoreas strategi för att ställa om sjöfarten är högintressant för ett litet, exportberoende land som Sverige.

Höghastighetståg

Sydkorea är ledande både inom att kostnadseffektivt bygga ut nätet för snabbare tågresor och själva produktionen av tågen.

Delad mobilitet

Sydkorea har lärdomar kring hur bilpooler blir attraktiva för stora delar av befolkningen.

Föregångare

I Sydkorea ska ön Jeju vara klimatneutral 2030, staden Incheon och huvudstaden är ledande inom smart mobilitet, Ulsan är främst i omställningen till vätgas och Busan bygger nya smarta stadsdelar.

Som en passning tillbaka till Sydkorea lyfter vi också delar där Sverige kan bistå med lärdomar till Sydkorea. Det gäller exempelvis biogas, där Sydkoreas ledande biogasproduktion ännu inte är kopplad till transportsektorns omställning.

1. Sydkorea: Långt borta men ändå nära

Med Sydkorea som 2030-sekretariatets fokusland 2023, gör vi inte anspråk på att ge en balanserad, heltäckande bild av landet. Vi fokuserar ensidigt på det som är relevant för omvärlden i omställningen till en fossilfri och klimatsmart transportsektor, i linje med Sveriges mål att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent 2010–2030.

Läs hela artikeln här.

2. Svenska föregångare i Sydkorea

Med stöd av Business Sweden och Sveriges ambassad i Seoul, har ledande svenska företag på plats i Sydkorea samlats i Green Transition Alliance. Arbetet är indelat i tre spår; transport, cirkulär ekonomi/stad och ren energi. Samarbetet betonar likheterna mellan Sveriges och Koreas klimatmål, utmaningar och industrihistoria, och medverkande företag konkretiserar sina globala hållbarhetsmål till att bli Korea-specifika. Målen och marknadsinsikterna blir en del av att främja utvecklingen i Sydkorea.

Läs hela artikeln här.

3. Lokala föregångare – klimatneutrala ön Jeju

Jeju är starkt beroende av fastlandet för sin el- och energiförsörjning, och har Koreas högsta energikostnader. Därför utvecklade ön redan på 1970-talet egna vindkraftverk och ett tiotal år senare produktion av solceller. Båda förblev utvecklingsprojekt med begränsad relevans tills slutet av 1990-talet då Jeju fick Koreas första kommersiella vindkraftpark. Vi drar fem lärdomar från Jejus klimatresa.

Läs hela artikeln här.

4. Sydkorea: Självkörande bussar i Seoul

Självkörande fordon känns ibland som en dyr och svår lösning som söker ett problem. I Seoul är syftet tydligt: bättre flyt i trafiken och mer plats för annat. År 2030 ska visionen vara verklig.

Läs hela artikeln här.

2030-sekretariatets tidigare fokusländer är

  • Chile: Litium, eldriven kollektivtrafik
  • Finland: Klimatmål, städers roll, offentlig upphandling
  • Frankrike: Bonus-malus, delad mobilitet, snabbtåg, elbilar
  • Kalifornien: Föregångsmetodik, CARB, Dieselgate
  • Kina: Elektromobilitet, mikromobilitet
  • Nederländerna: Cykling, sjöfart, biogas