– så utformas budgetpropositionens förslag för bästa möjliga omställning av transportsektorn

Mycket av det som beslutas genom regeringens budget behöver preciseras. 2030-sekretariatets mål är att konstruktivt bidra till att de förslag som regeringen nu lagt fram ska utformas så klokt som möjligt. Vi överrensstämmer med klimatminister Pourmokhtari om att transportsektorns klimatomställning kan ske kostnadseffektivt, näringslivsfrämjande, med positiva synergieffekter och på ett sätt som stimulerar andra att ta efter.

I detta ändamål har vi sammanställt och kategoriserat budgetpropositionens alla konkreta förslag för transportsektorns omställning, som underlag för regeringens, riksdagens, myndigheternas och berörda branschers fortsatta arbete. Med 2030-sekretariatets partners som bollplank har vi formulerat konkreta förslag på hur regeringens prioriteringar bör utformas för att – som regeringsförklaringen tydligt anger – säkerställa att klimatmålen uppnås, såväl de svenska som vår del av EU:s.

Läs hela underlaget här

Läs pressmeddelandet här

Tips!
Framåt tillsammans – Underlag för partipolitisk enighet i transportsektorns omställning utifrån oppositionspartiernas skuggbudgetar

Regeringen betonar vikten av en långsiktig och effektiv klimatpolitik, och har i arbetet med den klimatpolitiska handlingsplanen potential att etablera bred partipolitisk enighet i avgörande frågor. 2030-sekretariatet har med detta i åtanke sammanställt oppositionspartiernas budgetmotioner med fokus på vad som föreslås för transportsektorns omställning i linje med Sveriges och EU:s klimatmål. Inom ett antal områden har regeringen goda möjligheter att skapa partiöverskridande samförstånd. Läs sammanställningen här!

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet