Partners

Med partners inom näringsliv, myndigheter, akademien och civilsamhälle som gemensamt driver utvecklingen inom Bilen, Bränslet och Beteendet kan vi nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Vi har partners som vill uppnå förändring, och konkret, varje dag, bidrar till minskade utsläpp.

I en kommentar till regeringens Klimatpolitiska Färdplan skrev vi:

Om 2030-sekretariatet var en regering, och våra partners tillhörde myndigheterna Bilen Bränslet och Beteendet, hade de konkreta åtgärder våra partners gjort överträffat både ambitionen och innehållet i färdplanen.

Vätgas Sverige

Vätgas Sverige arbetar för att underlätta introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället med en bred medlemsbas från hela samhället.

Västtrafik

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige. Genom att erbjuda attraktiva resor och smarta tjänster, ta en aktiv roll som samhällsaktör, vill vi göra hållbart resande till norm.

Bring

Bring är en del av Posten Norge-koncernen. Övergripande miljömål är att innan år 2025 använda endast förnybar energi till sina fordon och fastigheter.

Vattenfall

Vattenfall har i över 100 år levererat energi både till industrier och privatpersoner. Nu arbetar vi för att ställa om till ett fossilfritt liv inom en generation.

Tågoperatörerna

Tågresandet ökar och med goda förutsättningar för ökade godstransporter på järnvägen har vår bransch framtiden för sig.

Trafikutredningsbyrån

Trafikutredningsbyrån erbjuder konsulttjänster inom stadsutveckling och trafikplanering.

Trivector

Vi arbetar med hållbara transporter – inget annat. Vi hjälper våra kunder att skapa en hållbar framtid. Tillsammans förstår och formar vi den.

TRB- Transportörsbränsle AB

TRB Sverige AB driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter.

Tesla

Tesla utvecklar eldrivna fordon och batterier. Vår affärsidé är att förse hushåll med den nödvändiga hårdvaran för att klara omställningen till hållbar mobilitet.

Södra

Om vi agerar långsiktigt bygger vi värdeskapande relationer. Bygger vi värdeskapande relationer agerar vi långsiktigt. Ett fantastiskt kretslopp, som vi kallar Södra.

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges åkeriföretag arbetar för att de politiska målen och styrmedlen för minskade utsläpp ska uppnå så hög klimatnytta som möjligt, och bidra till  åkerinärings konkurrenskraft.

Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder arbetar för att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och höja cyklingens status bland aktörer inom transportsektorn.

Svenska Taxiförbundet

Svenska taxiförbundet verkar för en sund och blomstrande taxinäring som bidrar till hållbar utveckling. Som stöd i arbetet utgår förbundet från en vision och långsiktiga mål.

Sunpine

Sunpine är ett världsledande bioraffinaderi som fortsätter utvecklas och investera i ny teknik och produktutveckling. Hållbarhet går som en röd tråd genom allt vi gör.

STR

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, är en rikstäckande branschorganisation med cirka 700 medlemsföretag som erbjuder utbildning av förare i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt.

Svebio är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Vi är starkt grundade i våra värderingar. Vi tror på förnybar energi, företagande och fri marknadsekonomi.

St1

St1 vill aktivt bidra till Sveriges uppsatta miljömål om en fossilfri fordonsflotta 2030. Detta gör vi genom att utmana gamla sanningar, modernisera och effektivisera.

SEKAB

Sekab är ett svenskt kemi- och cleantechföretag som producerar och levererar etanol för miljövänliga drivmedel och kemikalietillverkning.

RISE

Rise är Sveriges statliga forskningsinstitut och innovationspartner. Vi arbetar för att främja tvärvetenskaplig innovation för en bättre framtid.

Scania

Scania har skräddarsydda lösningar för olika användningsområden som hjälper transportföretag att öka effektiviteten och prestandan och samtidigt minska miljöpåverkan.

RenFuel

Renfuel är ett svenskt innovationsföretag som gör bio-olja av skogens lignin. Vi arbetar för att ersätta fossila bränslen med hållbar bio-bensin och bio-diesel.

Power Circle

Power Circle är elkraftsbranschens intresseorganisation. Genom ett brett nätverk av partners möjliggör vi dialog och utbyte, utveckling och demonstration av ny hållbar teknik.

Postnord

Postnord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar i Norden. Med initiativ såsom varannandagsutdelning och tre dagars befordringstid ser vi en mer hållbar framtid.

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil planerad järnväg längs Västerbottens och Norrbottens tätbefolkade kust.

Banan är en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045.

Neste

Neste är en av världens största producenter av förnybar diesel framställd av avfall- och restprodukter för både vägtransporter och flyg. Vårt mål är att bli globalt ledande inom förnybart och cirkulära lösningar och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.

MoveByBike

MoveByBike hjälper privatpersoner och företag att flytta på grönast möjliga sätt. Med cykel och muskelkraft gör vi precis samma sak som andra flyttbolag, men med omtanke för miljön.

Move About

Move About tillhandahåller en varierad och lättillgänglig elfordonsflotta för uthyrning. Allt från elsparkcyklar till bilar av olika storlek går att boka genom vår app.

Mobility46

Mobility46 utvecklar helhetslösningar för parkering. Genom vår digitala plattform blir betalning för allt, från att hitta parkeringsplats, till bilpooler och laddning, snabbt och smidigt.

Michelin

Däck som minskar rullmotståndet och därigenom energi-förbrukningen började lanseras redan på 90-talet. Detta har utvecklats till en strategi för ”longlasting performance” idag.

Liquid Wind

Liquid Wind will develop, finance, build and manage standardized facilities that combine captured carbon dioxide (CCU) and renewable electricity to produce carbon neutral fuel, e-methanol, to accelerate the decarbonization of industry.

Kvdbil

Kvdbil – Sveriges största online marknadsplats för begagnade bilar – med siktet inställt på att påskynda omställningen mot en klimatsmart svensk bilflotta.

Svensk kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige.

Charge4Go arbetar för att förenkla övergången från fossildrivna fordon till elfordon. Genom en mobilapplikation för föraren och en administrativ applikation för företag så skapar vi ett komplett ekosystem som behövs för att täcka helheten.

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna jobbar för att minska koldioxidutsläppen genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi lyfter fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för resultaten på lokal nivå.

KGK

Vi för människor framåt som helhetspartner i fordonsbranschen. Vårt motto är: du ska inte behöva köpa en ny bil.

Plagazi

Plagazi har utvecklat en patenterad process för att göra vätgas av avfall som inte kan återvinnas och på så sätt förbättrar vår cirkulära ekonomi. Ett energieffektivt alternativ till elektrolys, där avfall tas till vara.

FordonsGas

Fordonsgas driver fler än 40 tankstationer för gas i Västsverige, med målet att det ska bli enklare att färdas hållbart.

Eways

Eways är en oberoende laddoperatör som gör det lätt för både företag och privatpersoner att välja elbil. Vi erbjuder enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt.

Flygresor.se

Flygresor.se deltar genom sitt ägarbolag (Etraveli Group) i samarbetsprojektet SkyNRG Board Now, med syfte att snabba på övergången till en mer hållbar flygindustri.

Energigas Sverige

Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigaser bidrar till effektivare energianvändning, fler jobb och en renare miljö.

Europcar

Möjligheten att kombinera flera sätt att resa, att hyra bil istället för att ha en egen bil eller att äga en liten och hyra en stor bil på semestern är bra alternativ ur ett miljöperspektiv.

Energifabriken

Energifabriken distribuerar och säljer biodrivmedel i Sverige och Norge. Vi deltar också i olika projekt inom biodrivmedelsområdet.

Ellevio

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster.

Circle K

Vårt ansvar för att nå målen för fossilfrihet handlar framförallt om drivmedel i olika former. Vi är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel. Var 4:e liter vi säljer är förnybar. Dessutom är vår ambition att bli störst i Sverige på elladdning längs våra vägar.

Charge Amps

Vi skapar smarta laddlösningar med våra kunders behov som primära fokus. Vi vill att elbilsladdning skall vara enklare, renare och mycket mer lättillgängligt än alla alternativ.

CaCharge

CaCharges energismarta elbilsladdning utmanar den största kostnaden för dig som vill erbjuda många laddplatser – elkapacitet. På det sättet gör vi hållbarhet lönsamt – och elbilsrevolutionen möjlig.

Allego

Allego erbjuder tillförlitliga laddlösningar till städer, företag och privatpersoner. Vi levererar laddstationer som kan användas av alla elbilar, heltäckande laddupplevelse.

Linde Gas

På Linde (tidigare AGA) strävar vi efter en ansvarsfull användning av naturresurserna, utveckling av rena tekniker och att byta ut skadliga ämnen mot miljövänliga alternativ.

Adesso BioProducts

Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, där vi erbjuder fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas in i fossila bränslen för dieselfordon och eldningsolja för uppvärmning.

Inzile

Inzile utvecklar fossilfria modulära transport- och servicelösningar för dagens och morgondagens behov. Våra fordon är byggda för att klara tuffa uppgifter under alla årstider.

Widriksson Logistik

Widriksson Logistik sysslar med last mile-distribution till både privatpersoner och företag. Deras fordon drivs av 100% förnybara drivmedel.

Växjö Småland Airport

Växjö Småland Airport arbetar aktivt med partners, leverantörer och personal för att bli  Europas grönaste flygplats!

Ctek e-mobility

Ctek Groups hård- och mjukvara utvecklas i Sverige. Två fabriker finns inom en timme från Chargestorms huvudkontor i Norrköping.

Ford

Med smarta hållbara produktionslösningar och ett spännande sortiment av tekniskt avancerade, bränslesnåla fordon lägger vi grunden för våra långsiktiga framgångar i Europa.

Lantmännen

Lantmännen är en av norra Europas ledande aktörer inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Var arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion för att nå klimatneutralitet 2050.

Swedavia

Swedavia äger, driver och utvecklar flygplatser samt flygplatsnära fastigheter. Vi arbetar proaktivt och innovativt för att nå våra ambitiösa miljömål.

Fossilfri Framfart!

Projektet Fossilfri Framfart arbetar för att Gotland ska bli ledande i en fossilfri utveckling när det gäller transporter. Vi har  stor biogasproduktion och 50 % av den el som konsumeras på Gotland kommer från vindkraften.

Besök hemsidan

ChargePoint

ChargePoint är världens största nätverk av laddstationer för elfordon (EV) i Europa och Nordamerika. Vi samlar förare, företag, biltillverkare, beslutsfattare, verktyg och andra intressenter för att göra e-mobilitet till verklighet globalt. Vi erbjuder laddlösningar (hårdvara, mjukvara och tjänster) för bilar, lastbilar och bussar.

E.ON.

E.ON är ett internationellt energiföretag som satsar på 100% förnybar och återvunnen energi i Sverige till 2025. Vi jobbar med hållbara transporter inom el och biogas via till exempel vårt nätverk av över 50 tankstationer för biogas och ständigt växande antal laddpunkter för el.

Biodriv Öst

BioDriv Öst är ett storregionalt nätverk som påskyndar omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn; exempelvis genom att underlätta för regional produktion och distribution av biodrivmedel.

Taxi Stockholm

Taxi Stockholm arbetar för att vara Sveriges miljöbästa taxibolag. Av våra 1750 taxibilar är 95 % miljöklassade och en stor andel drivs på biogas. Vårt mål är att vi år 2025 ska leverera en fossilfri transporttjänst.

Autoexperten

Butiker och bilverkstäder runt om i hela Sverige. Vi servar, reparerar och renoverar för att bilen ska hålla längre.

NEVS

NEVS kombinerar erkänd svensk ingenjörskonst med banbrytande kinesiskt entreprenörskap inom energisektorn.  NEVS är ingen vanlig biltillverkare utan tar en ledande roll i att utveckla lösningar och system för att möjliggöra bättre och mer hållbara val av transporter.

DEFA

DEFA är Nordens ledande leverantör av kompletta laddsystem för elbilar, till privatbostäder, bostadsrättföreningar, företag och publika parkeringsanläggningar.

Elbil Sverige

Sveriges konsumentorganisation för effektiv anpassning av samhället avseende elfordon, Laddning, Energi, Samhällsbyggnad. Arbetar för privatkonsumenter, företag och organisationer i samverkan med intressenter och partners.

Tier Mobility

Tier Mobility är en av Europas ledande mikromobilitetstjänster för delad mobilitet i stadsmiljö. De jobbar med elfordon som elscootrar, elsyklar och elmopeder med målet att minska bilberoendet. Tier Mobility är klimatneutrala sedan 2020.