Partners

Med partners inom näringsliv, myndigheter, akademien och civilsamhälle som gemensamt driver utvecklingen inom Bilen, Bränslet och Beteendet kan vi nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Vi har partners som vill uppnå förändring, och konkret, varje dag, bidrar till minskade utsläpp.

I en kommentar till regeringens Klimatpolitiska Färdplan skrev vi:

Om 2030-sekretariatet var en regering, och våra partners tillhörde myndigheterna Bilen Bränslet och Beteendet, hade de konkreta åtgärder våra partners gjort överträffat både ambitionen och innehållet i färdplanen.

Vätgas Sverige

Vätgas Sverige arbetar för att underlätta introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället med en bred medlemsbas från hela samhället.

Västtrafik

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige. Genom att erbjuda attraktiva resor och smarta tjänster, ta en aktiv roll som samhällsaktör, vill vi göra hållbart resande till norm.

Bring

Bring är en del av Posten Norge-koncernen. Övergripande miljömål är att innan år 2025 använda endast förnybar energi till sina fordon och fastigheter.

Vattenfall

Vattenfall har i över 100 år levererat energi både till industrier och privatpersoner. Nu arbetar vi för att ställa om till ett fossilfritt liv inom en generation.

Tågföretagen

Järnvägens klimatpåverkan är nära noll och är stommen i ett transporteffektivt samhälle. Tåg­företagen samlar branschen för att driva ett aktivt och effektivt påverkansarbete gentemot bl.a. politiker, myndigheter, uppdragsgivare, media.

Trafikutredningsbyrån

Trafikutredningsbyrån erbjuder konsulttjänster inom stadsutveckling och trafikplanering.

Trivector

Vi arbetar med hållbara transporter – inget annat. Vi hjälper våra kunder att skapa en hållbar framtid. Tillsammans förstår och formar vi den.

TRB- Transportörsbränsle AB

TRB Sverige AB driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter.

Svenska Taxiförbundet

Svenska taxiförbundet verkar för en sund och blomstrande taxinäring som bidrar till hållbar utveckling. Som stöd i arbetet utgår förbundet från en vision och långsiktiga mål.

Södra

Om vi agerar långsiktigt bygger vi värdeskapande relationer. Bygger vi värdeskapande relationer agerar vi långsiktigt. Ett fantastiskt kretslopp, som vi kallar Södra.

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges åkeriföretag arbetar för att de politiska målen och styrmedlen för minskade utsläpp ska uppnå så hög klimatnytta som möjligt, och bidra till  åkerinärings konkurrenskraft.

Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder arbetar för att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och höja cyklingens status bland aktörer inom transportsektorn.

RenFuel

Renfuel är ett svenskt innovationsföretag som gör bio-olja av skogens lignin. Vi arbetar för att ersätta fossila bränslen med hållbar bio-bensin och bio-diesel.

Power Circle

Power Circle är elkraftsbranschens intresseorganisation. Genom ett brett nätverk av partners möjliggör vi dialog och utbyte, utveckling och demonstration av ny hållbar teknik.

Postnord

Postnord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar i Norden. Med initiativ såsom varannandagsutdelning och tre dagars befordringstid ser vi en mer hållbar framtid.

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil planerad järnväg längs Västerbottens och Norrbottens tätbefolkade kust. Banan är en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045.

Neste

Neste är en av världens största producenter av förnybar diesel framställd av avfall- och restprodukter för både vägtransporter och flyg. Vårt mål är att bli globalt ledande inom förnybart och cirkulära lösningar och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.

STR

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, är en rikstäckande branschorganisation med cirka 700 medlemsföretag som erbjuder utbildning av förare i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt.

Move About

Move About tillhandahåller en varierad och lättillgänglig elfordonsflotta för uthyrning. Allt från elsparkcyklar till bilar av olika storlek går att boka genom vår app.

Mobility46

Mobility46 utvecklar helhetslösningar för parkering. Genom vår digitala plattform blir betalning för allt, från att hitta parkeringsplats, till bilpooler och laddning, snabbt och smidigt.

Michelin

Däck som minskar rullmotståndet och därigenom energi-förbrukningen började lanseras redan på 90-talet. Detta har utvecklats till en strategi för ”longlasting performance” idag.

Liquid Wind

Liquid Wind will develop, finance, build and manage standardized facilities that combine captured carbon dioxide (CCU) and renewable electricity to produce carbon neutral fuel, e-methanol, to accelerate the decarbonization of industry.

Kvdbil

Kvdbil – Sveriges största online marknadsplats för begagnade bilar – med siktet inställt på att påskynda omställningen mot en klimatsmart svensk bilflotta.

Svensk kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige.

Eways

Eways är en oberoende laddoperatör som gör det lätt för både företag och privatpersoner att välja elbil. Vi erbjuder enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt.

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna jobbar för att minska koldioxidutsläppen genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi lyfter fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för resultaten på lokal nivå.

KGK

Vi för människor framåt som helhetspartner i fordonsbranschen. Vårt motto är: du ska inte behöva köpa en ny bil.

Plagazi

Plagazi har utvecklat en patenterad process för att göra vätgas av avfall som inte kan återvinnas och på så sätt förbättrar vår cirkulära ekonomi. Ett energieffektivt alternativ till elektrolys, där avfall tas till vara.

Europcar

Möjligheten att kombinera flera sätt att resa, att hyra bil istället för att ha en egen bil eller att äga en liten och hyra en stor bil på semestern är bra alternativ ur ett miljöperspektiv.

Energifabriken

Förnybart, enkelt, idag. Det är ledorden när Energifabriken hjälper företag och organisationer att bli fossilfria med hjälp av biodrivmedel, bioolja och elektrifiering.

Ellevio

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 960 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm och Nynäshamn i öster.

Circle K

Vårt ansvar för att nå målen för fossilfrihet handlar framförallt om drivmedel i olika former. Vi är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel. Var 4:e liter vi säljer är förnybar. Dessutom är vår ambition att bli störst i Sverige på elladdning längs våra vägar.

Adesso BioProducts

Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska marknaden, där vi erbjuder fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas in i fossila bränslen för dieselfordon och eldningsolja för uppvärmning.

Energigas Sverige

Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigaser bidrar till effektivare energianvändning, fler jobb och en renare miljö.

Widriksson Logistik

Widriksson Logistik jobbar med last mile-distribution till både privatpersoner och företag. Deras fordon drivs av 100% förnybara drivmedel.

RISE

Rise är Sveriges statliga forskningsinstitut och innovationspartner. Vi arbetar för att främja tvärvetenskaplig innovation för en bättre framtid.

ChargePoint

Världens största nätverk av laddstationer för elfordon (EV) i Europa och Nordamerika.

St1

St1 vill aktivt bidra till Sveriges uppsatta miljömål om en fossilfri fordonsflotta 2030. Detta gör vi genom att utmana gamla sanningar, modernisera och effektivisera.

Lantmännen

Lantmännen är en av norra Europas ledande aktörer inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Var arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion för att nå klimatneutralitet 2050.

Swedavia

Swedavia äger, driver och utvecklar flygplatser samt flygplatsnära fastigheter. Vi arbetar proaktivt och innovativt för att nå våra ambitiösa miljömål.

Taxi Stockholm

Taxi Stockholm arbetar för att vara Sveriges miljöbästa taxibolag. Av våra 1750 taxibilar är 95 % miljöklassade och en stor andel drivs på biogas. Vårt mål är att vi år 2025 ska leverera en fossilfri transporttjänst.

Biogas Öst

BioGas Öst är en storregional ideell förening nätverk som påskyndar omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn; exempelvis genom att underlätta för regional produktion och distribution av biodrivmedel.

eLife Nordic

eLife Nordic AB arrangerar mässor och andra mötesplatser för den elektrifierade fordons- och transportsektorn.

DEFA

DEFA är Nordens ledande leverantör av kompletta laddsystem för elbilar, till privatbostäder, bostadsrättföreningar, företag och publika parkeringsanläggningar.

Hyre

Hyre grundades 2018 och är nu ett av de största företagen inom bildelning i Norden. Med fokus på tillgänglighet jobbar de för en modern mobilism där den delade bilen är både hållbar, enklare, billigare och smartare.

Tier Mobility

Tier Mobility är en av Europas ledande mikromobilitetstjänster för delad mobilitet i stadsmiljö. De jobbar med elfordon som elscootrar, elsyklar och elmopeder med målet att minska bilberoendet. Tier Mobility är klimatneutrala sedan 2020.

OKQ8

OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag med produkter till industrier, sjöfart, verkstäder och jordbruk. Hållbar energiförsörjning är en central del av företagets utveckling – med klimatsmart elavtal, solpaneler och laddning för elbilar.

Voi

Voi är en av Sveriges ledande mikromobilitetsleverantörer. Med eldriven delad mobilitet erbjuder dem ett resealternativ med mindre klimatpåverkan och större flexibilitet. Som en del av Vois hållbarhetsarbete kartlägger de all sin miljöpåverkan, med övervakning och förbättring av all betydande påverkan genom deras miljöledningssystem.

Flightmate

Sökmotor för flygresor med beräkningar av hur mycket CO2 resan släpper ut för att kunden lättare ska kunna välja en resa med lägre utsläpp.

Northe

Plattform som underlättar betalning för laddning av fordon.

Lighthouse

Idag transporteras 90 % av alla varor till sjöss. Lighthouse forsknings- och innovationsaktiviteter är inriktade på att möta industrins och samhällets behov med de  transportpolitiska målen som grund.

Svebio

Svebio är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Vi är starkt grundade i våra värderingar. Vi tror på förnybar energi, företagande och fri marknadsekonomi.

Flygresor

Flygresor.se deltar genom sitt ägarbolag (Etraveli Group) i samarbetsprojektet SkyNRG Board Now, med syfte att snabba på övergången till en mer hållbar flygindustri.

Autoexperten

Autoexperten är en rikstäckande bilverkstadskedja med en central roll för upprustning och underhåll av Sveriges bilflotta.

The Train Brain

The Train Brain bygger självlärande intelligenser för att accelerera omställningen till hållbar integrerad mobilitet.

Milepost

Sveriges första oberoende laddoperatör som med ett helhetsgrepp avlastar kommuner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och bostadsutvecklare med att upprätta och drifta en fullt fungerande laddningsinfrastruktur.

InQuire

Världens mest transporterade vara i lastbilar fortfarande är luft. InQuire jobbar för smarta leveranslösningar där både frakten effektiviseras och kundens behov sätts i fokus. Resultaten minskar varuflödenas miljöpåverkan.

Nobina

Ett av nordens största kollektivtrafikföretag. Nobinas ambition är att med datadriven utveckling och mer kunskap kunna erbjuda de bästa lösningarna för framtidens kollektivtrafik.

Cloudberry

Kommunikationsbyrå och erbjuder strategiskt och operativt stöd inom bl.a. stadsutveckling, teknik och innovation. Genom dialog mellan branschens aktörer kan de hitta synergier och lägga grunden för en långvarig utveckling som möter hinder såväl som möjligheter.

Elonroad

En deeptech emobility-startup som utvecklar innovativ teknologi för laddning av elfordon i rörelse. Integrerade laddningsspår i vägbanan gör det möjligt att minska batteristorleken med 50-70%, som i sin tur ger energieffektiva och lättare elfordon som är billigare att tillverka och använda.

KonveGas

utvecklar kompletta gassystem för konvertering av fordon med fossila bränslen till biogas. Tekniken hjälper till att sänka utsläpp och minskar miljöpåverkan.

Virta

Global pionjär inom utvecklingen av smarta laddingstjänster för elfordon. Virtas digitala laddningsplattform för elbilar används i över 75 000 laddstationer i 35 länder.

Volta Trucks

Svenskt företag som utvecklar helelektriska lastbilar med visionen att minska klimatpåverkan från tunga fordon, förbättra luftkvaliteten i stadskärnorna och stötta industrin för att göra den mer inkluderande för alla.

CTEK

Ett svenskt företag och global ledare inom batteriladdningslösningar. CTEK specialiserar sig inom 12 voltsladdning och elbilsladdning.

Scanlog

Ett skandinaviskt logistikföretag specialiserat på gränsöverskridande transporter till och från Skandinavien via flyg, bil, järnväg och sjö. I alla logistiklösningar arbetar Scanlog för att minska sin miljöpåverkan och jobbar aktivt för att effektivisera sina transportflöden.

LBC frakt

Under devisen ”Tung trafik. Lättare luft” tänker LBC Frakt vara en förebild i branschen och ska vara klimatneutrala redan år 2035. LBC Frakt har redan ett stort antal gas- och eldrivna lastbilar och inviger kontinuerligt nya laddstationer för tunga fordon.

Votion

Votion utvecklar teknologier, processer och projekt för produktion av biodrivmedel, biokemikalier och gödsel. Votion kommer även att äga och vara delägare i bioraffinaderier. Målet är att Votions processer alltid ska ge de mest konkurrenskraftiga bioraffinaderierna, vilket uppnås med stor råvaruflexibilitet, hög produktkvalitet och höga utbyten.

Zpark

Tillhandahåller laddningslösningar för alla segment inom e-Mobility. Med kontroll över utvecklingen av både hård-och mjukvara vill de uppnå kostnadseffektiva helhetslösningar, utan att kompromissa på kvalitet med en sömlös integration mot användare och omgivande system.

VP SalesTech AB

Västflyg

Biofrigas