Fokusländer

Vad kan Sverige lära av andra?

Fokuslandsmetodiken handlar inte om att något annat land är bättre än Sverige i arbetet med att ställa om transportsektorn – någon sådan ranking ägnar vi oss inte åt. Inte heller bedömer vi objektivt hur långt ett visst land kommit i omställningen, eller lyfter neutralt och balanserat fram det som är bra och dåligt i respektive lands omställning. Istället är vår utgångspunkt vad Sverige kan lära av respektive land, samt vad detta land särskilt kan dra nytta av i den svenska omställningen – var finns erfarenhetsutbytet, de gröna affärerna och sporrandet att göra mera, för en påskyndad omställning?

I huvudmenyn finns samlade lärdomar från utvalda länder som kan inspirera Sveriges omställning.