Nu har REGERINGEN PRESENTERAT DET NYA STÖDET för el- och gasdrivna lastbilar. Övergripande välkomnar 20230-sekretariatet det nya beslutet.

Vi har länge betonat att behovet av stimulans är långt större än för de eldrivna personbilarna. Stödnivån på 50 000 kr för lätta ellastbilar är också rimligt. Vi är däremot oroade över den korta tidshorisonten; i tre steg ska premien sänkas för att redan oktober 2025 vara helt borta. Vi uppmärksammar detta med förhoppning om att regeringen hanterar det längre fram.

För tunga lastbilar är vi glada över det höjda takbeloppet på max 25% av inköpspriset, även om vi hade önskat gå längre (som i Tyskland). Vi är mycket nöjda med att regeringen efter idogt arbete från bl.a. Energigas ändrat sig jämfört med promemorian och nu säkerställer att även ”fordonsgaslastbilar kan få stöd genom den nya EU-förordningen om stöd av mindre betydelse som trädde i kraft vid årsskiftet” – dvs. inte genom en separat och mer omständlig ansökan till Klimatklivet. Därtill bådar uttalandet från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari gott inför beskattningsfrågan: ”För de tunga fordon som har särskilda svårigheter med att ställa om till eldrivet kommer fossilfria drivmedel som biogas att spela en viktig roll.”

Först när förordningen kommer från Energimyndigheten får vi detaljerna, vilket lär bli inom kort eftersom förändringarna träder i kraft den 13 februari.

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet