Uselt för klimatet, riskabelt för statskassan och med överdrivna förhoppningar om sänkta kostnader vid pump. Så bedömer 2030-sekretariatet regeringens och Sverigedemokraternas förslag att sänka reduktionsplikten till 6% vid årsskiftet – men 2030-målet är inte hotat om sänkningen är kortvarig.

– Reduktionsplikten minskar kostnadseffektivt Sveriges klimatpåverkan genom att den använder befintlig infrastruktur, befintliga drivmedel och befintliga fordon – ingen måste köpa ny bil eller avstå från bilresan för att delta i utsläppsminskningarna. Därför har den haft stöd av alla partier utom Sverigedemokraterna, och därför blir det tufft att kompensera för utsläppsökningarna med en kraftigt sänkt reduktionsplikt – men inte omöjligt! Det säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Sverige kan sänka reduktionsplikten till 2026, enligt regeringens förslag, för att sedan återgå till de tidigare beslutade nivåerna. Det vore i linje med diskussionen i Finland där reduktionsplikten sänkts med 7.5 %, med inriktningen att kompensera för sänkningen om ett par år, när ekonomin är starkare. Det är också vad Liberalerna utlovade inför valet; en sänkning medan svensk drivmedelsindustri stimuleras att öka produktionen så att andelen inhemskt producerad HVO, RME och etanol för reduktionsplikten kan öka. Med en återgång till tidigare beslutade nivåer undviks också de EU-böter som bl.a. Naturvårdsverket varnar för.

Regeringen anger att de ökade utsläppen från en sänkt reduktionsplikt ska kompenseras genom en ökad andel elbilar. 2030-sekretariatet varnar för en övertro på elektrifieringen;

– Reduktionsplikten sänker utsläppen från nästan 5 miljoner bensin- och dieseldrivna bilar som rullar på våra vägar, medan nybilsförsäljningen bara är en dryg kvartsmiljon bilar om året. Även om alla nya bilar går på el från imorgon, så räcker det inte för att kompensera utsläppsökningen. Dessutom har ju regeringen snabbskrotat bonusen till elbilar, vilket förstås försvårar den snabbt ökande andelen elbilar som behövs.

Regeringen menar att reduktionsplikten sänks för barnfamiljernas skull, ett argument som 2030-sekretariatet tillbakavisar.

– Den sämsta presenten man kan ge till de som nu växer upp är en skenande klimatkris. Ännu går det värsta att hejda, men då måste utsläppen ner snabbt och för detta är verktyg som reduktionsplikten smart utformade. Vill man gynna specifika grupper som har det tufft ekonomiskt är också riktade stöd, som höjt bostads- och barnbidrag mycket klokare än generellt billigare bensin och diesel.

2030-sekretariatet ifrågasätter också om bensinen och dieseln blir så mycket billigare av sänkt reduktionsplikt:

– Reduktionsplikten har varit fryst sen 1 januari 2022. Under den tiden har dieselpriset stigit med över sex kronor litern, för att sedan sänkas igen – det har uppenbart andra förklaringar, som oljepriset, Rysslands krig mot Ukraina och Sveriges svaga krona.

2030-sekretariatet ger ändå regeringen rätt på flera punkter:

– Att lägga alltför många ägg i samma korg är riskabelt. Det är bra om den kommande klimathandlingsplanen har en bredd av åtgärder, och därför har vi lanserat Beteendepraktikan med 55 färdiga förslag för att nå 2030-målet. Det stämmer också att förbränningsmotorn är svårare att ersätta i tunga transporter inklusive flyg och sjöfart än på bilsidan, så nu räknar vi med konkret stimulans för omställning här.

Läs också

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet