01/08/23 – PRESSMEDDELANDE

Juli 2023 stod elbilarna för 37.5% av alla nyregistreringar, upp från 26.2% samma månad i fjol. För lätta lastbilar togs ett stort kliv bort från det fossila med 24% eldrift, men andelen eldrivna bussar minskade. 2030-sekretariatet efterlyser tydlig och långsiktig stimulans, och att omställningen också omfattar hållbara biodrivmedel som biogas.

I juli registrerades 17 300 nya personbilar, fördelat på:

  • Eldrift 37.5% (26.2% juli 2022)
  • Bensin 22.5% (29.3%)
  • Laddhybrid 22.4% (23.8%)
  • Diesel 8.4% (11.0%)
  • Elhybrid 6.7% (8.4%)
  • Etanol 2.1% (1.2%)
  • Biogas 0.4% (0.2%)

Hittills i år är en elbil, Tesla Y, mest registrerade nya bil, tvåan Volvo XC40 är huvudsakligen elbilsversionen medan trean Volvo XC60 huvudsakligen är laddhybriden. Andelen laddbara bilar var högst i maj, med 61,9% följt av mars och juli, båda med 59.9%, hittills i år är andelen 58.2%.

För att hitta de första gas- eller etanoldrivna bilarna får man söka sig långt ner i statistiken, vilket 2030-sekretariatet beklagar.

– Det är utmärkt att elbilarna fortsatt ökar, även om vi med oro hör bilhandelns berättelser om att marknaden bromsat in efter att stimulansen tagits bort. Vi vill se en ny, smartare och smalare bonus, bara för billiga elbilar och fullt ut finansierad av en höjd och förlängd malus på bilar med höga utsläpp, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet slår också ett slag för andra förnybara drivmedel som biogas.

– Att bara var 250:e ny bil är nu gasdriven duger inte; det är utmärkt för klimatet, luftkvaliteten, jobben och vår självförsörjning att köra på lokalt producerad biogas. Regeringen bör skyndsamt återinföra skattebefrielsen för biogas, vilket EU-kommissionen gett klartecken till.

Bussarna är på god väg att lämna det fossila bakom sig. Kollektivtrafiken är redan till 95% fossilfri vilket allmänheten inte känner till – grunden för 2030-sekretariatets Green Hush Award som delades ut på Almedalen. Men andelen eldrivna bussar minskade i juli, till knappt 38% mot exakt 50% samma månad i fjol.

– Bussbolagen och kollektivtrafikens huvudmän får efter regeringens signaler om billigare fossil diesel och beskattningen av biogas högre merkostnader för att köra förnybart. Nya styrmedel för förnybart behövs snabbt, liksom en tydlig fortsättning av premien för omställning av tunga fordon, där också omställningen av stadsbussarna behöver fortsatt stimulans.

Mobility Sweden anger inte elbilsandelen för tunga lastbilar i juli, men hela första halvåret var 339 eller 13.4% gasdrivna, 139 eller 4.4% eldrivna och resten dieseldrivna.

– Det är mycket glädjande att ellastbilarna rullar ut, och laddinfrastrukturen bör byggas ut i snabb takt. För att snabbt minska utsläppen från tunga transporter är det också viktigt att stimulera biogasen med den skattebefrielse EU nu uttryckligen tillåter, och att i upphandlingar kräva att diesellastbilar körs på HVO eller RME.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

För ytterligare information kontakta

Mattias Goldmann
070-309 00 45
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet