Med rösterna 339 för, 249 mot och 24 avstår beslutade EU-parlamentet att förbjuda nya fossilbränslebilar och lätta lastbilar från år 2035. 2030-sekretariatet firar det positiva och uppmanar medlemsstaterna att i ministerrådet justera så att elektrobränslen och hållbara biodrivmedel också tillåts. 

EU-parlamentets beslut följer EU-kommissionens förslag att inga nya bilar och lätta lastbilar ska få släppa ut koldioxid alls från år 2035, räknat som utsläpp från avgasröret. Detta som en del av att EU:s större klimatpaket, med målen att minska klimatpåverkan med 55 procent till 2030 – Fit for 55 – och nå noll år 2050.  Detta innebär, om det blir EU:s slutliga beslut, ett totalstopp för alla bilar med förbränningsmotorer, inklusive laddhybrider och fordon som drivs med elektrobränslen och hållbara biodrivmedel som biogas, samt vissa vätgasdrivna fordon.

Parlamentets och kommissionens inriktning ska nu förhandlas med ministerrådet, EU:s medlemsstater. 2030-sekretariatet betonar att fossilt måste bort, att eldrift är centralt i omställningen men inte den enda lösningen och att utvecklingen mot cirkulär ekonomi där avfall blir drivmedel inte bör stoppas. 2030 uppmanar därför Sverige och andra länder med höga klimatambitioner att enas om fem punkter som vidareutvecklar EU-parlamentets och EU-kommissionens beslut:

  • Förstärker och förtydligar klimatmålet för nya fordon. Beslutet kan i nuläget ge hög klimatpåverkan från nya bilar, om elen fordonen laddas med inte är hållbart producerad.
  • Inkluderar och stimulerar hållbara biodrivmedel och elektrobränslen producerade hållbart, av exempelvis avfall respektive förnybar el, koldioxid och vätgas. Med hjälp av det redan etablerade krediteringssystemet för hållbara drivmedel kan samma eller högre klimatnytta som för elen säkerställas.
  • Säkerställer att beslutet kan verkställas. Tillgång till råvaror för hållbart producerade batterier för fordonsindustrin och tillräcklig laddinfrastruktur för brukaren är förutsättningar för snabb elektrifiering.
  • Slår fast en tidplan med delmål. Andelen nollutsläppsbilar med denna definition bör slås fast också för år 2025 och 2030 och kontrollstationer inrättas för att säkerställa att målet nås. Parlamentets förslag på -50% för lätta lastbilar och -55% för personbilar till 2030 är för svagt; betydligt större del av måluppfyllelsen bör ha nåtts då.
  • Ger möjlighet att agera föregångare. I nuläget får inte enskilda medlemsstater gå före och på egen hand förbjuda t.ex. fossila drivmedel. Med ett EU-gemensamt mål för 2035, bör det vara uppenbart att unionen gagnas av ambitiösa stater som vill uppnå samma eller liknande mål tidigare.

När Ministerrådet ska förhandla med Kommissionen är ännu inte klart, men det är möjligt att få ett beslut redan innan sommaren. Därefter och separat ska frågan om utsläpp från tunga fordon behandlas. 2030-sekretariatet har i stort sett samma synpunkter här; det fossila måste bort, men eldrift är inte självklart det enda svaret på hur.

Mattias Goldmann

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet