För femte året delades Laddguldet ut till den kommun och fastighetsägare som tagit konkreta initiativ och som väger in alla de aspekter som spelar in för en lyckad omställning och som kan inspirerar andra att ta efter. Bästa kommun blev Göteborgs stad och bästa fastighetsägare Örebrobostäder. Inspirerande silvermedaljörer blev Uppsala kommun & Castellum och på fin bronsplats föredömena Strömstad kommun & Väsbyhem.

Juryns motivering för bästa kommuner är:

Göteborg tilldelas Laddguldet 2021 för sin helhetssyn, där kommunens olika aktörer, energibolaget, kollektivtrafiken, parkerings- och bostadsbolagen och näringslivet tillsammans driver en snabb omställning till avgasfria transporter. Arbetet sker utifrån en systematisk strategi där både det kommersiellt gångbara och det forskningsmässigt intressanta finns med, och där omvärlden generöst bjuds in att lära och samverka.

Uppsala tilldelas Laddsilvret 2021 för hur de strategiskt fokuserar på de områden där kommunen kan göra störst skillnad, såsom utbyggnaden av laddinfrastruktur på pendlingsparkeringar och i mindre samhällen. Uppsala imponerar också med sina övergripande klimatmål, sin miljözon och hur de kopplar elfordonen till frågan om hur vi i framtiden lagrar el och avlastar elnätet.

Strömstad tilldelas Laddbronset 2021 för hur de visar att också en mindre kommun kan vara ledande i omställningen. De visar också hur kommunen genomtänkt kan avstå från mycket som marknadens aktörer är redo att sköta, och därmed fokusera resurserna där de gör störst nytta. Därtill visar Strömstad hur närheten till Norge och dess många elbilister kan utnyttjas som hävstång för eldriven mobilitet i Sverige.

Juryns motivering för bästa fastighetsägare är:

Örebrobostäder tilldelas Laddguldet för Fastighetsägare 2021 för sitt absolut ledande helhetstänk kring hur elbilsladdningen kan hänga samman med produktion, lagring och delning av el. Med beslutsamhet, mod, innovationshöjd och kreativitet utöver det vanliga vänder de på hela begreppet, från ”Hur många elbilar tål elnätet?” till ”Hur många elbilar behöver elnätet?”

Castellum tilldelas Laddsilvret för Fastighetsägare 2021 för hur hållbarhet genomsyrar hela organisationen, och för hur de underlättar omställningen till elektromobilitet genom ledande satsning på framtidssäkrad laddinfrastruktur i och vid fastigheterna. Castellum har tydligt identifierat sin roll och vad samarbetspartners gör bättre, vilket tryggar modellen för framtiden.

Väsbyhem tilldelas Laddbronset för Fastighetsägare 2021 för sin ledande satsning på forskning och utveckling kopplat till elfordonsomställningen. Väsbyhems erfarenheter av olika kundgruppers beteende och behov, möjligheterna till delad mobilitet genom bilpooler och intresset för elcyklar kommer att vara relevant för många andra aktörer, och att de generöst delar med sig tackar vi för.

HSB BRF Rödstjärten i Östersund får Laddguldets hedersomnämnande 2021 för hur de omvandlar gamla motorvärmarstolpar till laddplatser för elbilar. Genom att bara byta innanmätet hålls kostnaden nere och omställningen kan gå snabbare. Så kan framsynta bostadsrättsföreningar vara med att skapa en bättre framtid när möjligheten kommer!