22 december 2023 analyserar 2030-sekretariatets regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Se analysen i efterhand nedan!

Hur påverkar den klimatpolitiska handlingsplanen Sveriges möjlighet att nå det nationella klimatmålet för transportsektorn till 2030 samt sina klimatåtaganden gentemot EU? Hur påverkar handlingsplanen transportsektorns möjligheter att minska sina utsläpp? Mattias Goldmann, grundare och vd av 2030-sekretariatet, analyserar regeringens handlingsplan utifrån ett 2030-perspektiv.

Media

Är du journalist och önskar kommentar, intervju eller exklusiv analys från oss, vänligen kontakta mattias.goldmann@2030sekretariatet.se.

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet