REDUKTIONSPLIKTEN INFÖRDES 2018 MED KRAV PÅ MINSKNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN BENSIN OCH DIESEL. ETT LÅNGSIKTIGT STYRMEDEL, LIKA FÖR ALLA OCH MED TUFFA MÅL FRAM TILL 2030. NU HÖR VI ATT REGERINGEN KANSKE AVSER SLÄPPA PÅ KRAVEN, OCH NÄRINGSLIVET REAGERAR.

Det finns inget bättre än långsiktiga mål och transparenta spelregler. Då kan industrin anpassa sig, bygga om eller bygga nytt. De vet att de kommer att få tillbaka på investeringen – i detta fall i biodrivmedel. Transportsektorn ser med tillförsikt att långsiktigheten kan göra att prisförändringarna minskar.
När reduktionsplikten infördes fanns fast krav på utsläppen 2018, 2019 och 2020. Successivt allt skarpare krav, och men en kontrollstation 2019 för att sätta kraven 2021 och framåt. Nu verkar det som regeringen vill släppa på kraven.
När en världsmästare skall sätta nytt rekord lägger hen ribban högt. Det sporrar, och ger en tydlig indikation över ansatsen. Just därför är det viktigt att behålla tuffa mål i reduktionsplikten, och därmed ge den svenska biodrivmedelsindustrin incitament att satsa. Lika viktigt är det att se till att detta sker med bevarad konkurrenskraft för svensk industri. Eller kanske det skall vara stärkt konkurrenskraft. det finns inget som säger att en miljösatsning leder till försämrade villkor. Tvärtom, och det finns några länder som ställer just miljökrav post corona. Sverige borde ansluta sig till den gruppen, och noga mäta ansatsen för rekordmålet 2030.
I en debattartikel i Ny Teknik har vår Coalition of the Willing, den allt större del av det svenska näringslivet som vill nå klimatmålen, utvecklat detta:
https://www.nyteknik.se/opinion/minska-inte-reduktionsplikten-biodrivmedel-ar-huvudsparet-i-omstallningen-6997021

JAKOB LAGERCRANTZ
2030-sekretariatet