Hur kan vattenburen persontrafik bidra till det transporteffektiva samhället och locka fler till kollektivtrafik, gång och cykel? Varmt välkommen till slutseminarium om den vattenburna kollektivtrafikens förutsättningar!

Datum: Fredag 15 mars 2024Tid: Kl. 10.00–15.00Plats: Scaniasalen, Chalmers Conference Centre, Johanneberg, Göteborg

Fredagen den 15 mars 2024 redovisas slutsatserna av forskning- och innovationsprojektet PRoF, med nya kunskapsunderlag om den vattenburna trafikens potentiella roll och funktion. Resultaten diskuteras på plats med mobilitetsexperter och representanter från bl.a. Trafikutskottet och regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Medverkar gör

Bijan Zainali (S), regionråd Västra Götalandsregionen, ordf. Västtrafik och Svensk Kollektivtrafik
Kristoffer Tamsons (M), oppositionsråd Region Stockholm, vice ordf. Svensk Kollektivtrafik
Michaela Haga (C), ordförande Sjötrafikutskottet i Region Stockholm
Ulrika Heie, ordförande Riksdagens Trafikutskott
Rikard Engström, chefsstrateg Trafikverket
Göran Smith, Enhetschef, Mobility in Transformation, RISE
Stephan Bösch, trafikkonsult på Trivector Traffic
Maria Stenström, ansvarig för beteende och mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet
Fredrik Holm, miljörådgivare, IVL
Linda Styhre, forskare, IVL

Moderator:  grundare,

Seminariet arrangeras av Vattenbussen och övriga projektdeltagare i ProF, IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector och KTH, i samarbete med Lighthouse och 2030-sekretariatet.

Anmäl dig här

Antal platser i publiken är begränsade, välkommen att registrera ditt intresse här!

Kort bakgrund till projektet

Trafikverkets övergripande prioritering enligt fyrstegsprincipen är att i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. Trots detta undantas systematiskt den hållbara infrastruktur som vattenvägen utgör från åtgärdsvalsstudier och samlade effektbedömningar. Detta även om persontrafik till sjöss i tidigare forskningsprojekt har konstaterats kunna bidra med hållbar mobilitet. FoI-projektet PRoF har baserat på detta studerat den vattenburna kollektivtrafikens potentiella roll och funktion, och presenterar slutsatserna vid ett slutseminarium 15 mars 2024 i Göteborg.

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet