2015 var rekordåret för cykelförsäljning i Sverige, med 598 000 sålda nya cyklar och elcyklar. Därefter har andelen stadigt minskat, till 350 000 år 2023 – nästan en halvering. Enbart mellan år 2022 och 2023 minskade försäljningen med tjugo procent.

– Att cykla är klimatsmart, utrymmeseffektivt, prismässigt överkomligt och bra för hälsan. Därför är det oroande att cykelförsäljningen minskar. Det finns positiva tendenser, som att allt fler har tillgång till cyklar, elcyklar och elsparkcyklar för korttidshyra och att cykelstölderna minskar, men det kan inte förklara hela nedgången, kommenterar Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Regeringen har prioriterat ökad bilanvändning bland annat genom att dra tillbaka riksdagens beslut om ett färdmedelsneutralt resebidrag och ensidigt höja milersättningen för den som tar bilen och sänka skatten på fossila drivmedel.

– Politikens signaler spelar roll. När satsningarna handlar om att göra det billigare att ta bilen, slår det förstås mot cyklandet och gör det svårare att nå klimatmålen. Än värre blir det om regeringen rentav stryker transportsektorns klimatmål för år 2030, där ökad cykling kan vara en viktig del av måluppfyllelsen, säger Mattias Goldmann.

2030-sekretariatet har i Beteendepraktikan lyft fram en rad förslag för ökad cykling, såsom det färdmedelsneutrala resebidraget, bättre villkor för tjänste- och förmånscykel, ändrade parkeringsnormer så att cykling stimuleras vid bostadsbyggande och möjligheten att bygga cykelvägar mellan städer utan att det måste kopplas till bilvägar. Därtill föreslår 2030-sekretariatet och Svenska Cykelstäder att Sverige inför ett nationellt cykelmål enligt statliga VTI:s förslag.

– Många kommuner gör ett bra arbete för att öka cyklingen, men arbetet underlättas om det finns en gemensam målbild. Då blir också den nationella politikens ansvar tydligare, säger Goldmann.

– Regeringen har många verktyg för att vända utvecklingen, stärka folkhälsan och minska utsläppen. I närtid behöver lagstiftningen anpassas, förmånerna för cyklister utvidgas och den nationella infrastrukturplanen användas för att stärka cykelinfrastrukturen. Det säger Samuel Williams, verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder.

2023 var elcykelandelen bland nya cyklar den högsta någonsin: 28.5% mot 21.7% året innan och 19.6% år 2021.

– Med elcykeln finns goda förutsättningar att ersätta också relativt långväga bilresor, vilket förstås är utmärkt för klimatet. Självklart ska man då kunna få samma milersättning som om man tar bilen, säger Goldmann.

Enligt Brottsförebyggande Rådet BRÅ minskade cykelstölderna 6.6 % mellan maj och augusti i år, till 26 553 cyklar stulna cyklar. Det är det lägsta antalet anmälningar sedan år 2000. Stölderna har minskat mest på Gotland med 37%, före Örebro län med 17.3% och Jämtlands län med 15.9%. 2030-sekretariatet menar dock att siffrorna måste tas med en nypa salt; alla cykelstölder anmäls inte.

Siffrorna avser ”cykelåret”, som börjar den första september föregående år och avslutas den trettionde augusti det givna året.

Se statistiken här samt 2030-sekretariatet.se

För ytterligare information om innehållet, kontakta

Mattias Goldmann
+66 81 139 40 48
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

Samuel Williams
070-759 05 70
samuel.williams@svenskacykelstader.se

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet