Vad kan Sverige lära av Chiles omställning till elektromobilitet? Hur kan litium, en strategisk råvara allt viktigare för batteriframställning, bli mer hållbar? Och vilken roll har de senaste tidens protester spelat för klimatomställningen i Chile? Detta tas upp på ett webinarium 6 maj kl. 13-14. Välkomna att lyssna på representanter från den chilenska litiumindustrin och ideella sektorn i detta spännande samtal om 2019 års fokusland.

Webinariet arrangeras av 2030-sekretariatet i samarbete med Aktuell Hållbarhet som en del av AH-TV. Mer Registrering för deltagande sker direkt hos Aktuell Hållbarhet/AH-TV

Nu finns också 2030-sekretariatets rapport om transportomställningen i Chile att läsa, uppdaterad juni 2020, gör det här!

Deltar gör bland andra:

Ellen Lenny-Pessagno, Chilechef på mineralbolaget Albemarle

Gabriela Pazos, kommunikationschef på Instituto Ecología Política

Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer på Sweco

 

Webinariet sker på engelska och modereras av Anna Lindén, mobilitetsansvarig på 2030-sekretariatet

För mer information, kontakta Anna Lindén på anna.linden@2030sekretariatet.se

Webinar May 6th: What can Sweden learn from Chile? Focus lithium and climate justice.

What can Sweden learn from Chile’s transition to electromobility? How can lithium, a strategic raw material that becomes more and more important for battery production, become more sustainable? And which role do the social protests play in Chile’s climate transition? Welcome to join us in this webinar on May 6th at 1 pm – 2 pm! You will meet representatives from the chilean lithium industry and the NGO sector in this interesting discussion.

This webinar is organized by the 2030 secretariat in cooperation with Aktuell Hållbarhet/AH-TV.

The 2030 secretariat focus country report on Chile, updated June 2020, is available here

Meet the following:

Ellen Lenny-Pessagno, country manager at Albemarle

Gabriela Pazos, former head of communications at Instituto Ecología Política

Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer at Sweco and co-author of the report

 

Moderator: Anna Lindén, 2030 secretariat and co-author of the report

For more information, please contact Anna Lindén på anna.linden@2030sekretariatet.se

Please register in the form below!

ANNA LINDÉN
2030-sekretariatet