2030-sekretariatet välkomnar regeringens förslag om ändrad förmånsbeskattning av cyklar men mer behöver göras för att klara klimatmålen. Låt reglerna även omfatta kollektivtrafikbiljetter.

Kort om utredningen

Det huvudsakliga syftet med lagförslaget är att öka cykelpendlingen och skapa positiva effekter för klimatet, stadsutvecklingen och folkhälsan. Att införa ett undantag i beskattningen av förmån av cykel bedöms kunna underlätta cykelpendlingen.

Promemorian föreslår skattelättnader för förmånscyklar. Skattelättnaden föreslås gälla för vissa trampcyklar och elcyklar och lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. I promemorian lämnas två alternativa förslag på utformning:

  • Alternativ 1 – Förmån av cykel är skattefri upp till 1 200 kronor per beskattningsår.
  • Alternativ 2 – Förmån av cykel ska tas upp med 40 procent av den del av förmånens värde som uppgår till högst 5 000 kronor per beskattningsår.

2030-sekretariatets kommentarer

2030-sekretariatet välkomnar regeringens förslag om ändrad förmånsbeskattning av cyklar men mer behöver göras för att klara klimatmålen. Låt reglerna även omfatta kollektivtrafikbiljetter. Eller för den del andra klimatsmarta mobilitetsmetoder och delad mobilitet.

Dagens system med förmånsbilar ger inga incitament till arbetsgivare som vill uppmuntra sin anställda att byta från bil till kollektivtrafik. Den anställde som väljer att resa med ett fordon med låga utsläpp belönas med nedsatt förmånsvärde men det finns inget motsvarande för den som väljer bort bilen. Den som väljer att köpa en kollektivtrafikbiljett för att ta sig till jobbet förmånsbeskattas i stället fullt ut. Den ordningen måste ändras.

För att få fler att välja cykeln framför bilen under hela året och längre sträckor bedömer vi att Alternativ 2 som ger större incitament till inköp av elcyklar och lådcyklar kommer få fler målgrupper att ändra resvanor och förändra sin inställning till cykelpendlingen.

Vår uppmaning till beslutsfattarna är tydlig: Se bredare. Bra att gynna cykling, men samma regler över hela fältet. Börja med att ta bort förmånsbeskattningen även för periodbiljetter i kollektivtrafiken! Och gör det nu när vi i perioden efter pandemin behöver omdefiniera våra transportvanor.

Läs hela remissvaret här

MARIA STENSTRÖM
2030-sekretariatet