– 2030-sekretariatet efterlyser ny stimulans för att säkra uppgång

I mars 2024 stod elbilar för 34.9% av alla nyregistreringar, mot 41.6% i mars 2023 och 38.7% för helåret 2023. Det är dock en klar uppgång mot februari månads 27.9% och 2030-sekretariatet vill nu se ny politik som säkrar att uppgången håller i sig.

PRESSMEDDELANDE 02-04-2024

– Priserna på bensin och diesel har stigit, elen är billig och många elbilar har fått kraftigt sänkt prislapp. Sammantaget har vi nog nått botten för elbilsförsäljningen, men för att komma över fjolårets nivåer behöver vi ny stimulans till framtidens fordon, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

I mars registrerades 23 891 nya personbilar, fördelat på:

  • Eldrift 34.9% (38.7% hela 2023)
  • Bensin 23.8% (21.6%)
  • Laddhybrid 23.2% (21.1%)
  • Elhybrid 7.7% (8.1%)
  • Diesel 7.1% (8.1%)
  • Etanol 2.2% (1.6%)
  • Biogas 1.0% (0.7%)

I mitten av februari infördes en premie för eldrivna lätta lastbilar på 50 000 kronor. Det förklarar den snabba uppgången, till 27.9% av alla nya lätta lastbilar i mars och troligen ännu högre bland lätta lastbilar som sålts men ännu inte registrerats.

– Premien är välkommen men alltför kortvarig med regeringens förslag – den är borta redan nästa höst. Vi föreslår att premien finns kvar till 2030, med en sänkning på 10 000 kronor vartannat år, och att den som köper en begagnad eldriven lätt lastbil eller minibuss får halva beloppet, säger Mattias Goldmann.

Tunga lastbilar på el- och gas har nu en förstärkt premie, vilket redan nu syns i statistiken, med 7.4% eldrivna tunga lastbilar i mars. Men 2030-sekretariatet slår fast att omställningen kräver att fossil diesel blir dyrare, annars är kalkylen fortsatt svår för åkerierna. Detta syns också tydligt på bussidan, där endast tre (!) eldrivna bussar med över sex tons totalvikt registrerades i mars.

Siffrorna för en enskild månad påverkas av leveranser och många andra tillfälligheter, varför 2030-sekretariatet endast gör analyser på bilmärkes- och modellnivå årsvis. 2030-sekretariatet konstaterar dock övergripande att regeringens starka betoning av att nå klimatmålen med hjälp av elektrifiering kräver en starkare och mer entydig stimulans än idag. ”Gynnas det fossila, ökar det fossila på det fossilfrias bekostnad – det finns inget märkligt i det, men det är djupt beklagligt”, avslutar Goldmann.

All statistik kommer från Mobility Sweden. 

Se även remissvar om premie för el- och gasdrivna lätta och tunga nyttofordon här och remissvar om avskaffande av bonus för etanolbilar här.