Med utgångspunkt i kommunernas roll för utrullning av laddinfrastruktur arrangerar 2030-sekretariatet tillsammans med Cloudberry Communications tre workshops under våren 2024 med syfte att effektivisera transportsektorns elektrifieringen och öka samverkan mellan berörda aktörer och myndigheter.

För att minska utsläppen från inrikes transporter krävs en rad åtgärder på nationell och lokal nivå. I övergången från fossila drivmedel är en kombination av fossilfria drivmedel helt nödvändigt, där eldrift är en viktig komponent som kommer få allt större betydelse kommande år. Sverige ställer nu om i snabb takt och ett stort ansvar läggs på kommuner, regioner och länsstyrelser att möta behovet av infrastruktur på lokal och regional nivå. Genom att öka kunskapsutbytet mellan berörda aktörer, dela beprövade lösningar, stärka dialogen och öka samverkan kan vi effektivisera omställningen till eldrift och utrullningen av laddinfrastruktur.

Medverkande

Personer med strategiskt ansvar för elektrifiering på kommunnivå, inom regioner och länsstyrelser
Energimyndigheten
Energimarknadsinspektionen
Trafikverket
Klimatklivet, Naturvårdsverket
Branschorganisationer
Aktörer (kommersiella och kommunala) som i samverkan med kommunerna spelar en central roll för utrullningen av laddinfrastruktur

Målsättning

Syftet med workshopen är tredelat:

Kunskapsutbyte – dela erfarenheter och lösningar för att tillsammans lära av det som fungerar och accelerera omställningstakten
Samverkan – stärka kontaktnät för samarbeten och samverkan mellan centrala aktörer samt kommuner emellan
Politisk påverkan & dialog – dela insikter om hinder, lösningar och behov där rikspolitik och myndigheter kan skapa bättre förutsättningar för kommunernas elektrifieringsarbete

Datum & Mer info

Tillfällena är uppdelade geografiskt för att i största möjliga mån förenkla resa inom södra, mellersta och norra Sverige med datum enligt följande. Klicka på din närmaste ort för med info och program!

Stockholm 2 februari
Göteborg 17 april
Umeå 23 april

Efter samtliga workshops summerar vi insikterna i ett slutseminarium 7 maj i Stockholm tillsammans med berörda myndigheter. Seminariet kommer gå att följa live. Mer info inom kort.

Vill du medverka?

Är du intresserad av att medverka? Se respektive datum ovan för detaljer, och kontakta agnes.bondelid@2030sekretariatet.se för mer information med en beskrivning av hur du/ditt företag bidrar till omställningen.