PRESSMEDDELANDE

Den tillträdande regeringen betonar att klimatmålen består och att Sverige ska göra sin del av Parisavtalet. 2030-sekretariatet är redo att bidra till måluppfyllelsen, men ser med oro på de första beskeden från de fyra partierna.

En påskyndad elektrifiering av transportsektorn är välkommen, och regelförenklingar för ny, fossilfri el kan underlätta. Men en kraftfullt sänkt reduktionsplikt försvårar allvarligt möjligheterna att nå målen, och vi ser med oro på signaler om subventionerade el- och energipriser. Det är 2030-sekretariatets första bedömning av den tillträdande regeringens programförklaring.

– I själva regeringsförklaringen, rimligen nästa vecka, ser vi fram emot tydligare besked om stimulans för bättre fordon, för produktion av svensk fossilfri energi och drivmedel, för effektivare mobilitet och mycket annat, där utgångspunkten måste vara klart stärkta satsningar för att minst motsvara de sänkta ambitioner som nu aviserats, säger Mattias Goldmann, medgrundare till 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet utgår ifrån klimatmålet för transportsektorn, där det är möjligt att göra mer på karusellerna om man gör mindre på gungorna. Men det går inte att nå målet med generellt sänkta ambitioner. Här ser sekretariatet fram emot att arbeta med den nya regeringen och riksdagsmajoriteten, utifrån policydokumentet Gör Inte Om, Gör Rätt som framtagits i bred partnersamverkan med Sveriges 2030-mål som grund.

Vill du få ytterligare kommentarer eller mer information om 2030-målet? Kontakta

Mattias Goldmann
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se
+66 81 139 40 48

Relaterade länkar

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet