”Något hårt formulerat sektorsmål formulerat i termer av bokförda utsläpp behöver inte finnas men en politiskt förankrad indikation om vilka utsläppsminskningar som bedöms rimliga är värdefull.” John Hassler föreslår alltså att 2030-målet stryks, tvärtemot vad regeringens företrädare angett de senaste dagarna.

– Att 2030-målet är tydligt kvantifierat och mätbart är själva grunden för transportsektorns omställning. Målet nås med insatser inom Bilen, Bränslet och Beteendet – att enbart fokusera på elektrifiering av fordonsflottan skulle snörpa av målet och lägga en spikmata för alla andra delar av omställningen, säger Mattias Goldmann.

– Hassler har alldeles rätt i att eldrivna transporter är viktigt, men omställningen är långt bredare än så. Kombinationen av ensidigt fokus på eldrift, Hasslers avfärdande av reduktionsplikten och en total avsaknad av förslag på beteendesidan gör sammantaget att transportsektorns utsläpp med Hasslers förslag inte kan förväntas minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Vad klimatministern än påstår är detta ett förslag att i praktiken stryka 2030-målet och ersätta det med en mycket oklar process i Miljömålsberedningen.

Hassler skriver att ”Det bör därför skapas goda förutsättningar för, och framför allt inga hinder mot, en konkurrenskraftig produktion av biobränsle och e-bränsle i Sverige”. I praktiken skulle hans förslag dock skapa väsentligt sämre förutsättningar, konstaterar 2030-sekretariatet. Reduktionsplikten, som Hassler vill stryka, är grunden för stigande svensk produktion med stor klimatnytta och ökad resiliens, och ensidigt fokus på eldrift försvårar alla andra delar av omställningen.

Bland Hasslers 46 förslag finns också sådant som enligt 2030-sekretariatet kan bidra till omställningen:

– Malus-beskattningen bör höjas och gälla betydligt längre än bilens första tre år, precis som Hassler anger. Satsningen på elektromobilitet är förstås välkommen, men inte särskilt konkret och inte ny – regeringen har redan ett starkt fokus på laddinfrastruktur som förstärks av EU:s krav. Att höja priset på fossila bränslen är också välkommet, även om det inte är troligt Tidöpartierna som just sänkt drivmedelsbeskattningen till EU:s lägsta nivå kommer att göra just detta.

Hassler valde att inleda pressträffen med att gå till storms mot de som kritiserat hans utredning och angett att klimatmål stryks.

– Tyvärr var vår kritik befogad, men vi sätter vår lit till klimatminister Pourmokhtari, som både på pressträffen och tidigare under dagen på Fossilfritt Sverige slog fast att samtliga befintliga klimatmål gäller. Att omvandla 2030-målet till en slags indikator om elektromobilitet är då förstås uteslutet, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information om innehållet, kontakta

Mattias Goldmann

+66 81 139 40 48
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet