Efter det att regeringens klimatpolitiska handlingsplan presenterades strax före jul 2023 har 2030-sekretariatet kommenterat innehållet och föreslagit kompletteringar i en rad forum och format. Här finns nu en sammanfattning av vår bedömning samt förslag på kompletterande insatser.

2030-sekretariatet välkomnar en rad bedömningar och åtgärder i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Men de utsläppsminskningar som regeringens förslag kan leda till är inte i paritet med de konkreta utsläppsökningar i närtid som sänkt skatt på fossila drivmedel och kraftigt sänkt reduktionsplikt leder till. Vare sig nationella 2030-mål – övergripande och för transportsektorn – eller EU:s beting för 2030 kan sägas vara tryggade. Inte heller finns en tryggad färdväg till nettonoll 2045, som varit regeringens huvudfokus.

I denna sammanfattning kommenterar vi regeringens klimatpolitiska handlingsplan utifrån 13 rubriker.

Läs hela sammanfattningen här!

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet