Hur påverkar regeringens förslag till statsbudget klimatmålet för transportsektorn till 2030? Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, ger sin analys. Föranmälan krävs.

Datum: Måndag 14 november 2022
Tid: Kl. 08.30–09.15
Se presentationen i efterhand här!

Regeringen har annonserat kraftigt sänkt reduktionsplikt, indragen klimatbonus för nya el- och gasbilar, återgång till ett reseavdrag enligt gamla modellen, sänkt skatt på fossila drivmedel, minskat järnvägsunderhåll men också kraftigt utökad laddinfrastruktur. Vad blir helhetsbilden och vad krävs för att nå 2030-målet?

2030-sekretariatets Mattias Goldmann analyserar regeringens budgetproposition och de effekter den har på regeringens chanser att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030.

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet