Söker du expertkunskap om transportsektorns 2030-mål inför årets Almedalen? Önskar du sakkunnig, moderator, key note-anförande, paneldeltagare, rundabords-medverkande eller rentutav Djävulens advokat för ditt Almedalsevenemang? 2030-sekretariatets experter finns på plats för att navigera i näringslivets omställning och regeringens politik mot 2030-målet.

Samhällets aktörer

  • Söker du en moderator eller paneldeltagare som kan debattera transportsektorns klimatmål eller navigera i det politiska landskapet?
  • Söker du underlag inför en paneldiskussion och vill se till att det blir rätt?
  • Har du en frågeställning som behöver diskuteras med utvalda aktörer i slutet rum?

Våra experter finns på plats i Almedalen och bokas löpande upp för paneler och rundabordssamtal. Tillsammans täcker deras kompetens de tre stora områdena för 2030-målet och transportmålets omställning: Bilen, Bränslet, och Beteendet. De har lång vana av scenframträdanden, debatt, analys, moderatorsuppdrag och presentationer inför publik med olika kunskapsnivå. Se mer info nedan och kontakta gärna oss för mer information!

Media

  • Är du journalist som önskar underlag inför en utfrågning?
  • Söker du en sakkunnig som kan förklara vägen mot 2030-målet, utvärdera regeringens politik eller navigera i de stora nyckelfrågorna?

2030-sekretariatets experter Mattias Goldmann och Maria Stenström finns tillgängliga inför, under och efter årets Almedalen. Tillsammans täcker deras kompetens de tre stora områdena för 2030-målet och transportmålets omställning: Bilen, Bränslet, och Beteendet. De har lång vana av mediala sammanhang, och kan assistera i ditt förarbete med relevant statistik, analys och referat till mer information. Se mer info nedan och kontakta gärna oss för mer information!

Mattias Goldmann

Som medgrundare till 2030-sekretariatet har Mattias gedigen kunskap om transportmålet med tyngdpunkt på fordon- och bränsleomställningen. Mattias har djupgående insikt i svenskt politik samt på EU-nivå, och kan på ett lättförståeligt sätt navigera i de politiska förutsättningarna och nödvändiga åtgärderna för måluppfyllelse.

Han har gedigen erfarenhet av scenframträdanden, intervjuer och moderatorsuppdrag, som analytiker och politisk kommentator. Han är en framstående debattör och räds inte rampljuset, men har också förmågan att förklara statistik och komplexa frågor för allmänheten så väl som för de väl insatta. Mattias har länge varit en av de mest tongivande i svensk klimat-, miljö-, energi- och transportdebatt. Tidigare hållbarhetschef på Sweco, vd för tankesmedjan Fores och talesperson för gröna bilister.

Kontakta Mattias

mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

Eller via presskontakt:

agnes.bondelid@2030sekretariatet.se
0707-34 38 78

Maria Stenström

Maria är civilingenjör i grunden med mer än 20 års erfarenhet av förändringsarbete inom energi- och transportsektorn. 1998 grundade hon FordonGas Sverige AB – en pionjär inom förnybart drivmedel. Som vd för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag drev hon igenom en rad avgörande hållbarhetssatsningar som utvecklade det traditionella parkeringsbolaget till en innovativ mobilitetsaktör med resenärernas behov i fokus.

På 2030-sekretariatet är Maria ansvarig för mobilitet och beteendefrågor. Från bilist till mobilist – hur fungerar det i praktiken? Hennes styrka ligger i det analytiska samtalet där samspelet mellan olika aktörer får komplexa frågor att mynna ut i konkreta lösningar. Maria är vår pusselläggare – vad behöver ske för att vi ska nå 2030-målet, vilka frågor bör vi prioritera och vilka hinder behöver vi röja?

Kontakta Maria

maria.stenstrom@2030sekretariatet.se

Eller via presskontakt:

agnes.bondelid@2030sekretariatet.se
0707-34 38 78