För att minska våra CO2-utsläpp och klara nationella såväl som internationella klimatmål behöver våra transporter ställa om från fossilt till förnybart. En viktig komponent är elektrifieringen, och Sveriges kommuner spelar en avgörande roll i att främja användandet av eldrivna fordon.

Samtidigt som viljan finns ser vi att många kommuner kämpar med omoderna regelverk, ekonomiska prioriteringar och utdragna tillståndsprocesser.

Många kommuner har trots detta kommit en bra bit på väg, och några av dem har uppmärksammats i samband med Laddguldet som årligen delas ut till Sveriges bästa kommun och fastighetsägare som på ett konkret och långsiktigt sätt bidragit till användandet av eldrivna fordon. Med facit i hand finns tydliga lärdomar att dra för de som står näst på tur att investera i lösningar som främjar eldrift.

Under 45 minuter låter vi föregångare dela med sig av sina lärdomar. Tillsammans med branschorganisationer identifierar vi hinder och ser lösningar, diskuterar hur lokala samarbeten kan effektivisera omställningen och ger exempel på positiva sidoeffekter i samband med satsningar på laddinfrastruktur.

Medverkande

  • Nils Blom, projektledare inriktning publik laddinfrastruktur, Stockholms stad, guldmedaljör av Laddguldet 2022
  • Martin Björklund, Samhällsplanerare, Lidköpings kommun, silvermedaljör av Laddguldet 2022
  • Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig, Sveriges Åkerier
  • Carl Ståhle, digital information och teknik, Sveriges Allmännytta
  • Thomas Schölin, vice vd, Drivkraft Sverige
  • Filippa Borgström, verksamhetsledare, Klimatkommunerna
  • Maria Stenström, mobilitet och beteendefrågor, 2030-sekretariatet

Webbinarium – 24 oktober

Webbinariet är öppet för alla med intresse för omställningen till elektrifierade transporter, men riktar sig främst till dig som arbetar med elektrifiering och laddinfrastruktur i kommuner, myndigheter och bolag i samarbete med kommuner.

Workshop – november

Panelsamtalet åtföljs av en workshop i november där du som arbetar strategiskt med elektrifiering på och i samarbete med kommuner är välkommen att medverka. Kontakta agnes.bondelid@2030sekretariatet.se för mer information och intresseanmälan.

Laddguldet 2023

För sjunde året i rad delas det ärofyllda priset Laddguldet ut i de två kategorierna kommuner och fastighetsägare som med ett helhetsgrepp och på ett långsiktigt sätt verkar för att främja användandet av laddbara fordon. Glöm inte att nominera din kommun till Laddguldet 2023 innan 22 oktober! Priset delas ut i 1 december på eCarExpo i Göteborg.

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet