Från långtradare till transportcyklar, oceangående segelfartyg och eldrivna flygplan. Vätgas, el och biobränslen. eComExpo är Sveriges största mässa för omställningen till fossilfria transporter. Här möts producenterna, beslutsfattarna, opinionsbildarna och inte minst – användarna.

Även i år är 2030-sekretariatet stolt partner till eComExpo. Vi kommer finnas på plats och vill välkomna dig att delta!

I april 2022 hölls den första mässan som nu följs upp den 27–28 september i år på Scandinavian XPO i Arlandastad – den här gången med dubbelt så stor yta.

I höst ska regeringen presentera sin klimatpolitiska handlingsplan, som konkreta ska visa hur 2030-målet nås. Beteendeskiftet bör få en central roll, eftersom det kan ske snabbt om förutsättningarna är de rätta. Med beteendeskiftet kan Sverige uppnå sitt världsledande klimatmål för transportsektorn, på ett sätt som inspirerar omvärlden och ger Sverige föregångsfördelar. 2030-sekretariatet lanserar därför Beteendepraktikan med 55 färdiga förslag för minskade utsläpp från transportsektorn genom effektivare transporter och ändrade resvanor.

Till år 2030 ska transportsektorns utsläpp ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Bakom målet, som är svensk lag genom det klimatpolitiska ramverket, står sju av riksdagspartierna och såväl den nuvarande som den förra regeringen. Klimatminister Pourmokhtari (L) och energiminister Busch (KD) är tydliga med att 2030-målet ska nås, men regeringens första halvår med bland annat avskaffad premie för el- och gasbilar, halverat stöd till tunga klimatfordon och förslag om sänkt reduktionsplikt pekar mot ett ökande utsläppsgap. Med lägre utsläppsminskningar från bilen och bränslet, får beteendeskiftet en mer central roll.

2030-sekretariatet presenterar därför Beteendepraktikan med 55 konkreta förslag, flertalet redan utredda och remissbehandlade i Sverige eller beprövade i andra länder. Förslagen kan beslutas av riksdag och regering själva, är billiga eller direkt lönsamma, och har positiva sidoeffekter för hushållsekonomin, hälsan, levande städer och tillgänglig landsbygd. De negativa effekterna är begränsade – beteendeskiftet har ingen motsvarighet till diskussionen om hur biomassa bäst används eller hur hållbar kobolten i elbilsbatterierna är.

Beteendepraktikans förslag har tagits fram i samråd med en branschöverskridande representation från svenskt näringsliv. För att ge en översikt har vi fördelat de 55 förslagen på sex centrala områden:

  • Målstyr
  • Påskynda delningsekonomin
  • Stimulera icke-resande
  • Stärk kommunerna
  • Gynna kollektivt resande och cykling
  • Växla upp yrkestrafikens omställning

Läs mer om Beteendepraktikan här!

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet