Den vårbudget och vårändringsbudget som regeringen nu presenterat ger inga nya förhoppningar om att Sverige ska nå sina egna och EU:s klimatmål för 2030. Nya satsningar är futtiga, besked om framtida satsningar saknas och utlovade klimatberäkningar lyser med sin frånvaro, konstaterar 2030-sekretariatet.

PRESSMEDDELANDE 15-04-2024
Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

– Låt oss börja med en komplett lista över allt som är positivt för klimatomställningen i vårbudgeten: Klimatklivet förstärks med 100 miljoner kronor. Det är allt, inget mer finns att glädjas åt – och drygt tio gånger mer går till en ny flygsatsning helt utan klimatkrav. Därtill satsar regeringen sen tidigare ungefär sex miljarder kronor om året på sänkt skatt på fossila drivmedel, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Klimatpolitiska Rådet och Naturvårdsverket visar att regeringens politik hotar de beslutade nationella klimatmålen. 2030 ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 % jämfört med år 2010, men åren 2024–2026 ökar utsläppen istället kraftigt. Också EU:s klimatkrav på Sverige blir nu mycket svårt att nå, särskilt som det är kumulativt så att ökade utsläpp nu måste motsvaras av större minskningar framgent.

– Klimatminister Pourmokhtari betonar alltid att det kommer nya budgetar, men tiden rinner ut och vi går inte ”för långsamt åt rätt håll” utan i rask takt åt fel håll. Det drabbar Sveriges konkurrenskraft, riskerar leda till dryga EU-böter och slår i slutändan hårt mot tilltron till politiken och demokratin, säger Mattias Goldmann.

Den största satsningen för infrastruktur i vårbudgeten är en miljard kronor för att hantera skredet på E6:an. 2030-sekretariatet ser det som en nödvändig satsning men saknar konsekvenstänk från regeringen.

– Sverige har förlorat många miljarder i intäkter på Malmbanans urspårningar, så det är uppenbart att det finns flera akuta behov av kompletterande satsningar. Dessutom gav Nato direkt efter Sveriges inträde tydliga besked om att det är bråttom att förbättra järnvägen på åtskilliga sträckor. Här hade vi räknat med någon form av besked, säger Goldmann.

– Nu ska riksdagen behandla propositionerna, med slutligt beslut strax före midsommar. Vi uppmanar ledamöterna i alla partier att sätta press på regeringen att leverera mera, snabbare – för att 2030-målet ska förverkligas. Det får inte bli en fin fantasi.

2030-sekretariatets analyserar vårbudgeten live

Imorgon tisdag 16 april kl 10.00–10.50 går 2030-sekretariatet igenom vårbudgeten och vårändringsbudgeten i ett öppet webinarium. Läs mer och anmäl dig här, och skicka dina fårgor till oss i förväg!