Omställningen till fossiloberoende transport kommer att kräva ett ekosystem av lösningar för att göra det så tillgängligt som möjligt för alla. Årets eCar Expo bjöd på det senaste inom både elbilar, elcyklar och laddstationer. Det blev även besöksrekord med mer än 15000 besökare.

Under eCar Expo lanserade 2030-sekretariatet Laddguldet tillsammans med våra samarbetspartners. 11 kommuner är nu nominerade, och under våren kommer en vinnare att utses. Vi vill lyfta de som går före, som bidrar till att skapa omställningen.

Tesla vann pris med Model 3 för den elbil som kommer längst på en enda solpanel uppsatt i Sverige. Solpanelen ger 400W, och Tesla 3 kunde komma hela 265 km på den el som genereras på en panel i Sverige under ett år.

De utställare som stod ut från mängden var dock, i min mening, de som hade lösningar för hur enskilda bilägare enklast kan integreras i den cirkulära ekonomin som följer övergången till eldriven transport. Ett exempel är detta är lösningen som Mobility 46 utvecklar; en digital plattform för att strömlinjeforma parkering på gator och i garage. Allt från tillgång till garaget, laddning och tillgång till samåkning ska finnas i en enda app. Betalning för laddning och parkeringstid ska även det skötas genom samma kanal. Appen syr samman tjänsterna från elnätet, laddningshårdvaran och parkeringsutrymmet. För bilisten är allt bara ett blip bort med telefon eller kort.

En annan intressant lösning finns hos GruppSol, som designat en solcellscarport som laddar bilen med solenergi när den står parkerad på den egna fastigheten. Detta i kombination med att batterier får bättre kapacitet gör att privatpersoner får en allt högre grad av hållbar mobilitet, då de kommer kunna pendla till och från jobbet på egenproducerad el. En privat lösning som ger både skydd, laddning och en värdeökning på fastigheten är win-win-win. Carporten finns även med plats för två bilar.

Med ännu större varianter skulle fastighetsutvecklare kunna förse sina hyresgästers parkeringsplatser med allt-i-ett skydd och laddning. GruppSol erbjuder dessutom lokala gruppköp av solpaneler, vilket uppmuntrar ladd-delning och poolåkning bland villaägare. De arbetar med FerroAmp, som levererar både styrning av elförbrukning och lagring av solel.

Men om alla börjar ladda, vad kommer då att bli av alla mackar? Tillgången på laddstationer i hemmet och utvecklingen av bättre batterier är processer som tar tid, vilket innebär att övergången kommer att kräva ett robust nätverk av laddstationer ute på vägarna. En studie från januari i år tyder på att mer än 3 miljoner laddstationer kommer att behövas för att förse Europas behov till 2030, och globalt talar man om 46 miljoner. Dessutom kommer inte alla bilar att vara elbilar – i 2030-sekretariatets prognos är ungefär en tredjedel av bilparken laddbar 2030, resten har förbränningsmotorer. Biodrivmedel, biogas och grön vätgas har en viktig roll att spela i övergången till en hållbar fordonsflotta. Mackar tillhandahåller dessutom annan service såsom biltvätt och matartiklar, och skulle kunna expandera ytterligare till att inkludera till exempel apotek och systembolag.

Det är lösningar som dessa som kommer att hjälpa till med den nödvändiga förändringen i beteende som nya elbilar och billigare alternativ till fossila bränslen själva inte klarar av att motivera till. Det måste vara enkelt och intuitivt att gå över till hållbara transporter, och med dessa lösningar kommer privatbilister att bli både medvetna och delaktiga i övergången.

 

ALEXANDER PÅLSTAM
2030-sekretariatet