I maj stod elbilarna för 40.9% av alla nyregistreringar och laddhybrider för 21.0%. Men marknaden hålls uppe av företags fordonsinköp; för att privatbilisten ska lämna fossileran bakom sig krävs någon form av stimulans. Det behövs också en särskild premie för omställningen av lätta lastbilar, där andelen eldrivet fortsatt är under 15%. Det konstaterar 2030-sekretariatet.

I maj registrerades 28 490 nya personbilar, fördelat på:

  • Eldrift 40.9% (24.2% maj 2022)
  • Laddhybrid 21.0% (23.2%)
  • Bensin 20.5% (27.4%)
  • Diesel 8.4% (15.0%)
  • Elhybrid 7.2% (8.9%)
  • Etanol 1.3% (0.9%)
  • Biogas 0.8% (0.3%)

– Elbilsandelen är hög tack vare att många företag beslutat sig för att köra eldrivet, och för att det fortsatt levereras elbilar som köptes medan premien fanns. Vi ser en glädjande ökning av bilar på förnybara drivmedel, men på långt lägre nivåer än den potential som finns att köra på lokalt producerad biogas, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, som efterfrågar en riktad premie med fokus på privatpersoners inköp av billigare el- och gasbilar.

Andelen eldrivna lätta lastbilar är hittills i år 14.8%, långt under andelen eldrivna personbilar. Många hantverkare, budfirmor och andra behåller äldre dieselfordon, vilket är dåligt för klimatet och luftkvalitén.

– En snabb omställning av lätta lastbilar, skåpbilar, pick-ups och bussar kräver ekonomisk stimulans. En smal och riktad satsning här kan få stor betydelse för Sveriges hårt prövade småföretagare.

För bussar är situationen en annan: I statsbudgeten för år 2023 är anslaget för eldrift halverat vilket gör att många skyndar sig att söka bidrag. Samtidigt är biogasens skattebefrielse tillfälligt avskaffad, vilket slår hårt mot intresset för gasbussar. Av totalt 291 nyregistrerade bussar hitttills i år är 119 eldrivna; en marknadsandel på 40.9%. Det pekar på vikten av att stimulensen inte snabbavvecklas, så som skett på personbilssidan.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet