Omställningen till eldrift skjuter fart på de mest oväntade platser. I utvecklingslandet Laos tänks hälften av alla fordon gå på el 2040, för att stärka landets ekonomi. Så här resonerar de – och så ska omställningen gå till!

Laos klassas av FN som LDC, least developed country eller minst utvecklade land, och ekonomin tog mycket stryk under covid. Därför introducerar styret nu en rad åtgärder för att få ner kostnader för staten och medborgarna. En viktig del är att minska användningen av bensin och diesel, som är väldigt dyr att importera och som det till tider rentav rådde fysisk brist på under pandemin. Skiftet till eldrift är då logiskt.1 % av Laos alla bilar, motorcyklar och bussar ska vara eldrivna år 2025, och 30 % år 2030. Elfordon befrias nu helt från tull och importbegränsningar, får sänkt accis till 3 % och moms på 7 %. Den årliga fordonsskatten reduceras med 30 % jämfört med motsvarande fossilbil. Statliga elbolaget har instruerats att tills vidare inte ta betalt för el som används för laddning av elfordon. För att komma igång, upphandlar regeringen nu 183 elbilar, med krav på snabbladdning och att uttjänta batterier ska tas om hand.

Det kan kännas långsökt att Sverige som ett av världens mest utvecklade länder ska lära sig om elektromobilitet av utfattiga Laos, och huvudsakligen är det förstås vi som har erfarenheter och expertis att dela med oss av. Men det finns också lärdomar.

Läs hela promemorian här.

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet