Vilken roll kan bilpooler spela för att nå de nationella och överstatliga hållbarhetsmålen, med fokus på det svenska sektorsmålet för transportsektorn till 2030? Vad kan offentlig sektor göra? I den här rapporten pekar vi på en rad möjligheter att påskynda omställningen, där de fem viktigaste kan vara: sänkt moms, ändring av avdragsrätten, ändring av parkeringsrätten, ändring av parkeringslagstiftningen, och begär samordning.

En bil används i snitt en timme om dygnet, resten av tiden står den still. Det är onödigt ineffektivt. Samtidigt är bilen den största utgiftskällan för många hushåll – själva boendet kan förvisso kosta mer per månad, men medan bilen tappar i värde för varje dag som går, brukar bostaden stiga i värde.

Därför är det inte konstigt att alltfler tilltalas av möjligheten att få till- gång till bil utan att behöva äga den. På köpet slipper den som går med i en bilpool besiktiga, skatta, serva och försäkra bilen och behöver inte heller leta parkering, tvätta eller tanka den – det blir helt enkelt lättare att få livs- pusslet att gå ihop!

Denna PM visar på den stora tillväxtpotentialen för bilpooler, hur de kan bidra till att nå de klimat- och tillgänglighetsmål som politiken beslutat om samt pekar på en rad åtgärder som kan påskynda omställningen till mer delad bilanvändning.

Läs hela rapporten här.

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet