När e-handeln växer ökar transporterna och därmed också utmaningen om fossilfria transporter. E-handeln ökade med 32 procent från februari till mars 2020, enligt ehandel.se. Såklart till del beroende på coronapandemin, men ökningen har funnits även innan dess. En av utmaningarna med detta, enligt en studie från Trafikanalys, är att leveranspunkterna blir fler till följd av ökat antal kunder och mindre beställningar.
Av kunderna i e-handeln kan tre av fyra tänka sig att betala fem kronor mer för en miljöanpassad frakt, och åtta av tio även vänta längre på varan om den levereras miljöanpassat, enligt e-barometern. 2030-sekretariatet noterade detta i mars 2019 och uppmanade e-handlarna i en debattartikel att börja svara upp mot kraven från konsumenterna och att på så sätt ta sitt klimatansvar.
Det går långsamt, men nu börjar fler och fler e-handlare förstå sitt ansvar och agera. En av dem, Apotea, verkar i en av branscherna som ökat mest och erbjuder kunderna flera fossilfria alternativ. Fossilfritt erbjuds i de tre stora städerna och ett flertal av de mellanstora.
Fraktvalen är pedagogiskt utformade:
Av totalt elva alternativ är tre fossilfria. Dessa tre har samma flexibilitet i utkörningstid som sin fossila motsvarighet, samma pris (gratis eller gratis vid beställning över 200 kr, Airmee och BEST Transport) eller är helt enkelt gratis och har ingen fossil motsvarighet (leverans med cykel, Instabikes).

Apotea bockar därmed i flera av de viktiga bitarna för en mer klimatanpassad e-handel. Äntligen har kunderna fått en möjlighet att välja det fossilfria. Vi lyfter på hatten och uppmanar fler e-handlare att göra samma sak!

Anna Lindén
ansvarig mobilitetsfrågor 2030-sekretariatet

ANNA LINDÈN
2030-sekretariatet