Onsdag 20 september presenterar regeringen sin budgetproposition för 2024. Hur påverkar budgeten Sveriges möjlighet att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030? Mattias Goldmann, grundare av 2030-sekretariatet, analyserar budgeten ur ett 2030-perspektiv.

Se analysen i efterhand här! (Sändes onsdag 20 september)
Läs 2030-sekretariatets pressmeddelande om regeringen budget här

I ett första uttalande om regeringens klimatbudget presenterade klimatminister Romina Pourmokhtari välkomna satsningar på bl.a. Klimatklivet, elektrifierade fordon och utbyggnaden av laddinfrastruktur. Budgetposterna är välbehövda, men otillräckliga för att nå de krav på utsläppsminskningar som både Sverige och EU ställer genom klimatlagar och klimatmål till 2030.

Näringslivet efterfrågar långsiktiga styrmedel, bl.a. med satsningar på inhemsk produktion av biodrivmedel, snabb utbyggnad av laddinfrastruktur och prioriteringar som främjar ett beteendeskifte. Klimatministern hänvisar till kommande budgetproposition för detaljer kring regeringens klimatsatsningar, och den klimatpolitiska handlingsplanen för en helhetssyn av både konkreta åtgärder och beräkningar av totala utsläpp av regeringens samlade politik.

I anslutning till regeringens budgetlansering analyserar 2030-sekretariatets Mattias Goldmann regeringens proposition, effekterna på transportsektorns klimatpåverkan och möjligheterna att nå 2030-målet.

Registering och frågor

Anmäl dig till webbinariet här! Det finns möjlighet att skicka in dina frågor på förhand i samma formulär.

Vänligen uppmärksamma att inget bekräftelsemail utgår. Vi skickar en påminnelse med länk till sändningen innan webbinariets start.

AGNES BONDELID
2030-sekretariatet