2023 stod laddbara bilar för 59.8% av alla nyregistreringar, mot 57.1% året innan. Elbilarna ökade från 33.0% 2022 till 38.7% år 2023, laddhybriderna backade från 23.1% 2022 till 21.1% 2023. Tyvärr bedömer 2030-sekretariatet att andelen laddbart minskar 2024 – Sverige vill köra fossilfritt, men nuvarande politik försvårar det.

– Regeringen litar på att klimatmålen ska nås med fler eldrivna fordon, men konsumenten får ingen stimulans att välja dem – tvärtom är det nu reapris på fossil diesel. Ekvationen går inte ihop och nu behövs snabb ny stimulans till framtidens fordon, säger Mattias Goldmann, vd, 2030-sekretariatet.

År 2023 registrerades 289 665 nya personbilar, fördelat på:

  • Eldrift 38.7 % (33.0 % 2022)
  • Bensin 21.6 % (21.9%)
  • Laddhybrid 21.1% (23.1%)
  • Diesel 8.1% (11.5%)
  • Elhybrid 8.1% (8.9%)
  • Etanol 1.6% (1.0%)
  • Biogas 0.7% (0.7%)

– Trots att regeringen avskaffat premien för elbilar och gynnar de fossila drivmedlen, väljer Sverige laddbart som aldrig förr. Konsumenten har förstått att framtiden är fossilfri, men behöver ha styrmedlen på sin sida.

Det säger Mattias Goldmann, vd för 2030-sekretariatet, som nu efterlyser stimulans för rimligt prissatta nya elbilar så att alla ska ha råd att vara en del av omställningen. Den förhöjda skrotningspremien bedöms som otillräcklig.

– Steget från skrotbil till ny elbil är stort. Därför föreslår vi att stödet också gäller köp av begagnade el- och gasbilar, samt medlemskap i bildelning och årskort för kollektivtrafiken, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Sverigeetta bland de nyregistrerade bilarna 2023 är en elbil, Tesla Y. Även fjärde- och femteplatsen intas av elbilar. Av topp-20 laddbara bilar är 15 rena elbilar och 5 laddhybrider. Medan laddbart gick fram under 2023, var biogas- och etanolbilarnas andel fortsatt låg – men 2030-sekretariatet ser det som positivt att marknaden inte helt dött trots att skattebefrielsen för biogas är tillfälligt borta.

Eldrivna lätta lastbilar har ökat kraftigt under 2023, till 19.8% av alla nyregistrerade mot 14.5% år 2022. Därtill stod de biogasdrivna för 2.5%. Med nya premien på 50 000 kronor från 15 januari, ökar andelen 2024 så att eldrift snart bör vara det nya normala för skåpbilar, pick-uper, vans och minibussar. Men 2030-sekretariatet vill se större uthållighet från politiken:

– Premien är välkommen men alltför kortvarig – efter inte ens två år avskaffas den igen enligt regeringens förslag. Vi föreslår att premien sänks med 10 000 kronor vartannat år tills den avskaffas år 2030, och att den som köper en begagnad eldriven lätt lastbil eller minibuss får halva beloppet, säger Mattias Goldmann.

Tunga lastbilar domineras fortsatt av diesel, med 4.3% eldrift mot 2.7% år 2022, medan biogasandelen 2023 var 11.6% – detta är det enda fordonssegment där biogasen ökar och är klart större än eldriften. 2030-sekretariatet uppmanar politiken att gynna båda dessa hållbara delar av omställningen, både avseende fordon och drivmedel.

Bussarna är på god väg att lämna det fossila bakom sig. Kollektivtrafiken är redan till 95% fossilfri vilket allmänheten inte känner till – grunden till att de fick 2023 års Green Hush Award. Under 2023 var 27.9% av alla nya bussar eldrivna, vilket bara är marginellt mer än 2021 års 24.6%, beroende på att premien för eldrivna stadsbussar avskaffats. Att välja nya gasbussar försvåras av att biogasen i nuläget inte är skattebefriad. Många bussar och lastbilar på diesel har drivits med förnybar HVO, men med den kraftiga prissänkningen på fossil diesel är 2030-sekretariatet oroade att många skiftar till fossilt.

– Med billigare fossil diesel får kollektivtrafiken och åkerierna allt svårare att få ihop kalkylen för biogas eller eldrift. Nya styrmedel för att fortsatt välja förnybart behövs snabbt, avslutar Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

Läs också 2030-sekretariatets remissvar om premie för el- och gasdrivna lätta och tunga nyttofordon.

För ytterligare information om innehållet, kontakta

Mattias Goldmann
+66 81 139 40 48
mattias.goldmann@2030sekretariatet.se

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet