Under 2023 ökade den totala längden cykelvägar i Sverige med en centimeter per capita. Det är den lägsta ökningen sedan sammanställningen inleddes år 2014, och 2030-sekretariatet efterlyser ny stimulans för påskyndad omställning.

29 FEB 2024 – PRESSMEDDELANDE

– Att cykla är klimatsmart, bra för hälsan, utrymmeseffektivt och bra för plånboken, och en cykelsatsning blir allt viktigare när transportsektorns utsläpp nu ökar kraftigt. Därför är det olyckligt och oroande att utbyggnaden av cykelvägar tycks stanna av, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.
Vid årsskiftet hade Sverige 2.57 meter cykelväg per capita, en ökning med en enda centimeter jämfört med året innan. Tidigare år har ökningen varit ungefär tio gånger så stor, allt baserat på Nationella vägdatabasen (NVDB) dit landets alla kommuner obligatoriskt redovisar längd cykelväg sedan 2014. För år 2023 finns data från 283 kommuner, med stora variationer men en samlat tydligt avstannande trend.
2014              1,99 meter cykelväg per capita
2015              2,11
2016              2,13
2017              2,25
2018              2,28
2019              2,37
2020              2,43
2021              2,47
2022              2,56
2023              2,57
– Ur vår palett av åtgärder för ökad cykling vill jag lyfta fram att utbyggnaden av cykelvägar behöver ny statlig stimulans efter att Stadsmiljöavtalen nu avslutas, att statliga cykelvägar bör få byggas fristående från bilväg, och förstås att milersättningen för den som cyklar till jobbet bör vara den samma som för bilisten, avslutar Mattias Goldmann.

Mer information

Statistik
Se 2030-sekretariatets indikator för cykelväglängd här.Förslag
Se 2030s sammanställning av möjliga styrmedel i Beteendepraktikan.Webbinarier
Välkommen till webbinarium om Klimatklivet-finansiering måndag 4 mars, och om nationella planen för infrastruktur tisdag 5 mars – båda med cykling!

MATTIAS GOLDMANN
2030-sekretariatet