– 2030-sekretariatet efterlyser ny stimulans för att säkra uppgång

I april 2024 stod elbilar för 30.9% av alla nyregistreringar, mot 38.7% för helåret 2023. Uppgången för elbilar har kommit av sig, medan framför allt laddhybrider och bensinbilar ökar. 2030-sekretariatet vill nu se ny politik som säkrar omställningen och klimatmålen.

PRESSMEDDELANDE 2 MAJ 2024

– Omställningen till en fossilfri, klimatsmart transportsektor är ostoppbar, men hur snabbt och smärtfritt den går avgörs av politiken – och nu är stimulansen otillräcklig för lastbilar och bussar och direkt dålig på personbilssidan, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

I april registrerades 23 891 nya personbilar, fördelat på:

  • Eldrift                      30.9% (38.7% hela 2023)
  • Laddhybrid              26.0% (21.1%)
  • Bensin                     23.6% (21.6%)
  • Elhybrid                     9.7% (8.1%)
  • Diesel                        6.9% (8.1%)
  • Etanol                        1.6% (1.6%)
  • Biogas                       1.0% (0.7%)

Andelen eldrivna lätta lastbilar var i april 19.4%, vilket är en klar uppgång jämfört med 15.6% samma period i fjol. Av nya tunga lastbilar i april var 5.1% eldrivna och 10.5% gasdrivna. Huvudorsaken är en ny respektive förstärkt premie – men det motverkas av regeringens arbete för billigare fossil diesel.

– Många åkerier, budfirmor, flyttfirmor och andra har svårt att få ihop kalkylen för eldrift när regeringen satsar många miljarder på billigare fossil diesel. Eftersom regeringen betonar vikten av snabb elektrifiering, är det angeläget att budskap och verklighet hänger bättre ihop, säger Mattias Goldmann.

Siffrorna för en enskild månad påverkas av leveranser och många andra tillfälligheter, varför 2030-sekretariatet endast gör analyser på bilmärkes- och modellnivå årsvis. 2030-sekretariatet konstaterar dock övergripande att regeringens starka betoning av att nå klimatmålen med hjälp av elektrifiering kräver en starkare och mer entydig stimulans än idag. ”Gynnas det fossila, ökar det fossila. Det finns inget märkligt i det, men det är djupt beklagligt”, avslutar Goldmann.

All statistik kommer från Mobility Sweden.

Läs också 2030-sekretariatets remissvar om premie för el- och gasdrivna lätta och tunga nyttofordon här och remissvar om avskaffande av bonus för etanolbilar.